Strategie prevence sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie prevence sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Valenta, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:03:40Z
dc.date.available 2010-07-18T03:03:40Z
dc.date.issued 2009-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10181
dc.description.abstract Anotace V diplomové práci je krátce shrnuta historie prevence. Rozebrány vlivy agresivity, prostředí na příčiny sociálně patologických jevů. Podrobněji rozvedena prevence kriminality a šikana jako vybraný sociálně patologický jev. Věnována pozornost jednotlivým strategiím prevence v působnosti odpovídajících ministerstvech a vlády České republiky. Obsahuje průzkum mezi žáky devátých tříd základních škol, zacílený na výskyt šikany, nabídku a distribuci drog ve velkém sídlištním komplexu, kyberšikaně a problému mobilních telefonů v této souvislosti. V práci je uveden význam sociální pedagogiky, zejména u vlivu na využívání a organizaci volného času v problémových regionech v souvislosti se současnou finanční krizí a nárůstem nezaměstnanosti. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 609752 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova Strategie cs
dc.subject prevence cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject výchova cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject sociálně patologický jev cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject šikana cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject drogy cs
dc.subject Keywords Strategy en
dc.subject prevention en
dc.subject agression en
dc.subject education en
dc.subject social pathological phenomenon en
dc.subject criminality en
dc.subject vexation en
dc.subject cybervexation en
dc.subject drugs en
dc.title Strategie prevence sociálně patologických jevů cs
dc.title.alternative The strategy of prevention of social pathological phenomenos en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2009-05-14
dc.description.abstract-translated Annotation In the dissertation there is shortly summarized history of prevention. The effects of agression and background are analyzed as a cause of social pathological phenomenons. The Thesis elaborates in more detail the prevention of criminality and vexation as a selected social pathological phenomenon. It focuses on individual strategies of prevention within the competence of the government of The Czech Republic and its ministries. It includes the survey among the pupils of the ninths class of primary schools which is aimed on occurrence of vexation, offer and distribution of drugs in large housing estates, cybervexation and the problem of mobile phones in this respect. In the dissertation there is introduced the importance of social pedagogy, especially for the effect on using and organizing of free time in problematic regions in connection with the current financial crisis and the growth of unempolyment. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016032
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject pathological social phenomena prevention en


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2009_dp.pdf 595.4Kb PDF View/Open
valenta_2009_vp.doc 26Kb Microsoft Word View/Open
valenta_2009_op.doc 45.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account