Očkování jako prevence karcinomu děložního čípku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Očkování jako prevence karcinomu děložního čípku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fabián, Tomáš
dc.contributor.author Odložilíková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:07:35Z
dc.date.available 2010-07-18T03:07:35Z
dc.date.issued 2009-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10185
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá očkováním proti karcinomu děložního hrdla. Cílem bylo zjistit u očkované skupiny věk a podmínky při aplikaci vakcíny, rizikové faktory jako je kouření Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na informace týkající se anatomie ženského reprodukčního systému, lidského papilomaviru a jeho přenosu. Dále práce pojednává o dostupných očkovacích látkách, jejích účincích a rozdílech mezi jednotlivými vakcínami. Praktická část se zabývá údaji získanými výzkumným šetřením. Získaná data jsou statisticky zpracována v tabulkách a grafech. cs
dc.format 95s., 12s. obr. příloh cs
dc.format.extent 17450488 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HPV infekce cs
dc.subject imunogenita cs
dc.subject papilomavirus cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sérové protilátky cs
dc.subject očkování cs
dc.subject HPV infection en
dc.subject immunogenicity en
dc.subject papilomavirus en
dc.subject prevention en
dc.subject serum antibodies en
dc.subject vaccination en
dc.title Očkování jako prevence karcinomu děložního čípku cs
dc.title.alternative Vaccination as prevention of cervix cancer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Havelka, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated This bachelor study deals with vaccination against carcinoma sterine throat. An aim of the study was to find out an age and conditions of application of vaccine, critical factors i.e. smoking by the vaccinated group of women. This study is divided into two parts - theoretical and practical one. The theoretical part focused on information which related with wife reproductive anatomy system, human papilomavir and his transfer. Furthermore study deals with available vaccines, their effects and differences between each vaccines. The practical part analyses data obtained from research investigation. All findings data are statistically interpreted and put into tables and graphs. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 10780
dc.date.assigned 2009-02-05
utb.result.grade A
local.subject karcinom děložního hrdla cs
local.subject očkování cs
local.subject cervix uteri carcinoma en
local.subject vaccination en


Files in this item

Files Size Format View
odložilíková_2009_bp.pdf 16.64Mb PDF View/Open
odložilíková_2009_vp.tif 89.69Kb TIFF image View/Open
odložilíková_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account