Šikanování ve škole - Prevence a způsoby řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikanování ve škole - Prevence a způsoby řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška
dc.contributor.author Juřicová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:08:02Z
dc.date.available 2010-07-18T03:08:02Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10187
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je "Šikana ve škole - Prevence a způsoby řešení." Je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Jejím cílem je informovat o dané problematice a zmapovat výskyt šikany ve škole, konkrétně na Střední škole obchodu a služeb ve Vsetíně. Teoretická část definuje šikanu a zabývá se jejími příčinami. Popisuje šikanu v prostředí školy, její účastníky a formy. Zaměřuje se také na to, jak tomuto jevu předcházet pomocí prevence a jak tento jev řešit, pokud již vznikl. Podstatu praktické části tvoří dotazníkové šetření zaměřené na výskyt šikany, kterého se zúčastnilo 229 studentů Střední školy obchodu a služeb ve Vsetíně v dubnu 2009. cs
dc.format 52 cs
dc.format.extent 1724204 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Bullying en
dc.subject victim en
dc.subject aggressor en
dc.subject prevention en
dc.title Šikanování ve škole - Prevence a způsoby řešení cs
dc.title.alternative Bullying at school - Prevention and resolution methods en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated The topic of my Bachelor thesis is "Bullying at school - Prevention and resolution methods'q. It is divided into two parts - theoretical and practical. Its aim is to inform about the issue and to map the incidence of bullying at school, specifically at Secondary school of business and services in Vsetin. The theoretical part defines bullying and deals with its causes. It describes bullying at school environment, its participants and forms. It focuses also on how to prevent this phenomenon by means of prevention and how to deal with this phenomenon, if it came. The basis of practical part is formed by questionnaire survey of 229 students of Secondary school of business and services in Vsetin in April 2009. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12253
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juřicová_2009_bp.pdf 1.644Mb PDF View/Open
juřicová_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
juřicová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account