Suicidální tendence u vkové skupiny 15 až 26 let

DSpace Repository

Language: English čeština 

Suicidální tendence u vkové skupiny 15 až 26 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena
dc.contributor.author Chalupová, Ludmila
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:10:05Z
dc.date.available 2010-07-18T03:10:05Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10193
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zjistit, kteří činitelé či okolnosti mohou mít vliv na suicidální myšlenky, či tendence u lidí ve věkové kategorii 15 až 26 let. Práce je rozdělena na teore-tickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje základní pojmy, dějiny sebevražd, vlivy vedoucí k sebevraždě, způsoby provedení sebevražd, statistické údaje, prevenci, suicidální jednání, problémy dospívajících, varovné signály a krizovou intervenci. V praktické části zkoumám dotazníkovým šetřením u věkové skupiny 15 až 26 let faktory vedoucí k suicidálním myšlenkám nebo tendencím, faktory vedoucí k suicidálním pokusům a reak-ce mladých lidí na oznámení plánovaného suicidia jejich kamarádem. V závěru práce jsem celkově zhodnotila zjištěné skutečnosti. cs
dc.format 87 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1924328 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dospívající mládež cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sebepoškozování cs
dc.subject sebevrah cs
dc.subject sebevražda cs
dc.subject statistické údaje cs
dc.subject suicidální fáze cs
dc.subject suicidální myšlenky cs
dc.subject suicidální tendence cs
dc.subject suicidium cs
dc.subject Teenagers en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject prevention of suicide en
dc.subject suicide en
dc.subject self-murder en
dc.subject self-inflicted trauma en
dc.subject suicide en
dc.subject statistical data en
dc.subject suicide stadium en
dc.subject suicide ideas en
dc.subject suicidal tenden-cies en
dc.subject suicide en
dc.title Suicidální tendence u vkové skupiny 15 až 26 let cs
dc.title.alternative Suicidal Tendencies in Age Group Ranging From 15 to 26 Years en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedělníková, Dana
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated Purpose of my bachelor's work is find out which factors or circumstances might have in-fluence at suicide thoughts or tends in age group 15 to 26 years. My work is dispose of theoretic and practical part. Theoretic part including basic ideas, history of suicides, in-fluences turn to suicides, ways of fulfillment suicides, statistical data, prevention, suicidal acting, teenagers's problems, warning signals and crisis intervention. In the practical part I investigate, in age group 15 to 26 years, factors influencing to the suicidal thoughts or tend, factors influencing to suicidal facts are used as result of my bachelor work. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12297
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
local.subject sebevražedné chování cs
local.subject mládež cs
local.subject suicidal behavior en
local.subject youth en


Files in this item

Files Size Format View
chalupová_2009_bp.pdf 1.835Mb PDF View/Open
chalupová_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
chalupová_2009_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account