Projekt zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytovania klientskeho servisu.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytovania klientskeho servisu.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytovania klientskeho servisu.
Autor: Kvasničková, Darina
Vedoucí: Kacr, Josef
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na vytvorenie projetku zvyšovania konkurencieschopnosti Tatra banka, a.s. so sídlom v Piešťanoch v oblasti klientskeho servisu formou metódy mystery shopping. Práca je rozdelená na tri časti - teoretickú, analytickú a projektovú. V prvej časti sú zhrnuté najdoležitejšie poznatky z oblasti konkurencie, postavenia firmy v konkurenčnom prostredí a mystery shoppingu ako výskumnej metódy. Tieto poznaky sú prakticky použité v druhej - analytickej časti práce, kde sú taktiež uvedené východiská pre vypracovanie projektu - analýza súčasnej konkurencieschopnosti a analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti. Získané poznatky sú podkladom pre vypracovanie tretej časti - projekt zvýšenia konkurencieschopnosti v oblasti klientskeho servisu, ktorý je analyzovaný z časového, nákladového a rizikového hľadiska.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10208
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 12387


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kvasničková_2009_dp.pdfZablokované 650.9Kb PDF
kvasničková_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kvasničková_2009_op.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet