Analýza spokojenosti zákazníků firmy Mikona, s.r.o. se zaměřením na vozy Subaru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zákazníků firmy Mikona, s.r.o. se zaměřením na vozy Subaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Kuhajdová, Dominika
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:23:28Z
dc.date.available 2010-07-18T03:23:28Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10224
dc.description.abstract Cieľom tejto práce bolo zistiť spokojnosť zákazníkov firmy Mikona, s.r.o. prostredníctvom telefonického dotazníkového šetrenia a navrhnúť doporučenia vedúce k vyššej spokojnosti zákazníkov. V teoretickej časti som spracovala poznatky týkajúce sa spokojnosti zákazníkov. Čerpala som zo zdrojov odbornej literatúry, ktoré sa zaoberajú spokojnosťou zákazníka a procesom marketingového výskumu. V praktickej časti som zistila na základe telefonického dotazní-kového šetrenia spokojnosť zákazníkov spoločnosti Mikona, s.r.o. Výsledky som analyzo-vala a znázornila pomocou grafov a tabuliek. Na záver mojej bakalárskej práce navrhujem doporučenia vedúce k vyššej spokojnosti zá-kazníkov firmy Mikona, s.r.o. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 820483 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject spokojnosť zákazníka cs
dc.subject marketingový výskum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Customer's satisfaction en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Questionnaire en
dc.title Analýza spokojenosti zákazníků firmy Mikona, s.r.o. se zaměřením na vozy Subaru cs
dc.title.alternative Analysis of the customer's satisfaction of Mikona, ltd. company with focus on the Subaru en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's work was find out customer satisfaction with the company Mi-kona, Ltd throuhg questionnaire inquiry by the telephone and suggest recommendation lea-ding to higher satisfaction of customers. In the theoretical part I have elaborated pieces of knowledge about the customer's satis-faction. The sources, which I have drawn from are specialized publications dealing with the subject of marketing research and customer's satisfaction. In the practical part, on the basis of questionnaire research, I have found out the satisfaction of customers with the company Mikona, Ltd. I have analyzed the results and illustrated them by graphs and tables. In conclusion of my bachelor's work I suggest recommendation leading to higher satis-faction of customers with the company Mikona, Ltd. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11511
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kuhajdová_2009_bp.pdfBlocked 801.2Kb PDF View/Open
kuhajdová_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
kuhajdová_2009_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account