Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy AEV spol. s r. o. využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy AEV spol. s r. o. využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Klabalová, Silvie
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:44:56Z
dc.date.available 2016-05-27T23:00:20Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1026
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám marketingovým řízením a zvýšením konkurenceschopnosti firmy AEV spol. s r. o Teoretická část je zaměřena na popis marketingových činností a jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Součástí je charakteristika marketingové situační analýzy, která tvoří podklad pro analýzy použité v praktické části. V praktické části se zabývám podrobnou analýzou firmy (SWOT, konkurence, zákazníci). Hlavním úkolem práce bylo identifikovat klíčové faktory úspěchu firmy, analyzovat současné postavení firmy na trhu. V projektové části se snažím poskytnou návrhy a doporučení zvláště v oblasti marketingové komunikace. Práce je zakončena nákladovou a rizikovou analýzou. cs
dc.format 93 s., 8. s příloh cs
dc.format.extent 4183587 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2016
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingové aktivity cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing activities en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy AEV spol. s r. o. využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Project increasing of competitive advantages of firm AEV Ltd. by using marketing mix instruments en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrhálek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated Masters thesis is engaged in the marketing management and increasing competitiveness of firm AEV spol. s r. o A first part is focused on description of marketing mix and description of marketing activities. Marketing situation analysis is included in it and underlie for second part of the work. In a practical part, I deal with a detailed company analyse (SWOT, competitors and customers). To identify main factors of success of company, to analyse contemporary position on the market, it was the main task of my work. In project part I provide proposals and recommendations especially in marketing communication.The thesis is concluded with a hazard operation and cost study. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3886
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
klabalová_2006_dp.pdfBlocked 3.989Mb PDF View/Open
klabalová_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
klabalová_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account