Subkultury mládeže kolem nás

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Subkultury mládeže kolem nás

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gamba, Karel
dc.contributor.author Applová, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:49:10Z
dc.date.available 2010-07-18T03:49:10Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10275
dc.description.abstract Cílem mé práce je obsáhnout a popsat dnešní významné subkultury mládeže, které je možné zaznamenat na území České republiky. Téma subkultur mládeže je velmi široké a rozmanité, proto bylo třeba zaměřit se nejen na základní pojmy, ale i podněty, které subkultury tvoří. Teoretická část dále pojednává i o mediálním vlivu, který tu hraje podstatnou roli. Další podstatnou hodnotou je stylizace a životní styl. Na konci této části jsou popsané subkultury mládeže podle odborné literatury. Praktická část představuje analýzu virtuálních dokumentů, neobvyklou metodu pozorování fotografií a závěrečné shrnutí zjištěných údajů grafem. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 3157509 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mládež cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject subkultura mládeže cs
dc.subject média cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject youth en
dc.subject subculture en
dc.subject youth subculture en
dc.subject media en
dc.subject life style en
dc.title Subkultury mládeže kolem nás cs
dc.title.alternative Subcultures of young people en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Martina
dc.date.accepted 2009-06-25
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to comprise and describe up-to-date important youth subcultures which can be enrolled in the Czech Republic. Youth subculture theme is very extensive and diverse, therefore it was necessary to focuse not only on fundamental terms but also on impulses creating the cubcultures. Further, the theoretical part deals with the media effect which plays an essential role. Another important value is conventionalization and life style. At the end of this part there are described youth subcultures according to the scientific literature. The practical part represents virtual document analysis, unusual photoghraph observation method and final graphic summary of obtained data. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11416
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
applová_2009_dp.pdf 3.011Mb PDF View/Open
applová_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
applová_2009_op.doc 79Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account