Syndrom psychického vyhoření u učitelů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom psychického vyhoření u učitelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poledňová, Ivana
dc.contributor.author Hladíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:53:10Z
dc.date.available 2010-07-18T03:53:10Z
dc.date.issued 2009-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10281
dc.description.abstract Syndrom vyhoření můžeme definovat jako ztrátu motivace (nejčastěji v zaměstnání) způsobenou pocitem bezmocnosti. Tento fenomén je pozorován u lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání často vystaveni stresu, který pochází z četných a namáhavých kontaktů s velkým množstvím lidí, a z vysokých nároků na jejich práci ze strany nadřízených i společnosti. Právě povolání učitele patří z tohoto pohledu mezi nejrizikovější. cs
dc.format cs
dc.format.extent 507543 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject burnout cs
dc.subject motivace cs
dc.subject nadšení cs
dc.subject stres cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject učitel cs
dc.subject burnout en
dc.subject enthusiasm en
dc.subject motivation en
dc.subject stress en
dc.subject teacher en
dc.title Syndrom psychického vyhoření u učitelů cs
dc.title.alternative Teacher Burnout en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doňková, Olga
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated We can describe burnout as loss of motivation (especially in the occupation), which is evoked by the feel of ineffectiveness. This phenomenon is observed by people who are in their jobs often subjected stress which originate from many contacts with quantity of clients and requirements in their job at the hands of superiors and society. The profession of teacher ranks in this regard among the riskiest ones. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015852
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B
local.subject učitelé cs
local.subject syndrom vyhoření cs
local.subject teachers en
local.subject burn-out syndrome en


Files in this item

Files Size Format View
hladíková_2009_bp.pdf 495.6Kb PDF View/Open
hladíková_2009_vp.doc 71.22Kb Microsoft Word View/Open
hladíková_2009_op.doc 79.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account