Násilí jako společenský fenomén - právní aspekty jeho řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Násilí jako společenský fenomén - právní aspekty jeho řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kejdová, Miroslava cs
dc.contributor.author Štěpanovský, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:45:14Z
dc.date.available 2010-07-13T15:45:14Z
dc.date.issued 2006-04-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1028
dc.description.abstract Násilí jako společenský fenomén - právní aspekty jeho řešení : tato bakalářská práce se v této velmi široké oblasti orientuje zejména na problematiku domácího násilí a na problematiku restorativní a retributivní justice a dále mediace a probace. Jsou zde rovněž nastíněny pedagogické, sociální a psychologické aspekty násilí a jeho důsledky. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 403345 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Násilí cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject fyzické násilí cs
dc.subject psychické násilí cs
dc.subject sexuální násilí cs
dc.subject postup policejního orgánu cs
dc.subject probační a mediační služba cs
dc.subject restorativní a retributivní justice cs
dc.subject mediace cs
dc.subject probace cs
dc.subject státní zastupitelství cs
dc.subject odklon cs
dc.subject narovnání cs
dc.subject trestní stíhání cs
dc.subject Violence en
dc.subject home violence/domestic violence en
dc.subject physical violence en
dc.subject sexual violence en
dc.subject police procedure en
dc.subject probative and mediative service en
dc.subject restorative and retributive justice en
dc.subject mediation en
dc.subject probation en
dc.subject prosecution en
dc.subject diversion en
dc.subject settlement en
dc.subject criminal prosecution en
dc.title Násilí jako společenský fenomén - právní aspekty jeho řešení cs
dc.title.alternative Violence as a social phenomenon - legal aspect of its solution en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated Violence as a social phenomenon - legal aspect of its solution : this bachelor's thesis is focuded on the problems of home violence, restorative and retributive justice, mediations and probations. There are also outlined the pedagogical, social and psychological aspects of violence and its consequences. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4380
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
štěpanovský_2006_bp.pdfBlocked 393.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account