Možnosti reedukace u dětí s SPU v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti reedukace u dětí s SPU v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Vaňharová, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:57:36Z
dc.date.available 2010-07-18T03:57:36Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10295
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění péče o děti se specifickými poruchami učení v rodinném prostředí a komunikace s nimi. Teoretická část popisuje charakteristiku specifických poruch učení, jejich poruchy, reedukaci poruch učení, používání reedukačních pomůcek, používané metody nápravy, hlavní výchovné zásady a specifika komunikace s dětmi v rodinném prostředí. Praktická část zkoumá péči o děti, spolupráci rodičů s odbornými zařízeními, třídním učitelem či školou. Dále popisuje názory rodičů na účast dětí v dyslektických třídách, informovanost rodičů o reedukačních pomůckách, které jsou důležitou součástí při nápravě. Výsledky výzkumu bakalářské práce přinášejí uspokojující výsledky v péči o děti se specifickými poruchami učení. cs
dc.format 51 s., 3 s. dotazník cs
dc.format.extent 957946 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject specifické poruchy učení cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject reedukační pomůcky cs
dc.subject výchova cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject specific learning disorders en
dc.subject re-education en
dc.subject re-education aids en
dc.subject education and upbringing en
dc.subject communication and interaction en
dc.title Možnosti reedukace u dětí s SPU v rodině cs
dc.title.alternative Reeducation possibility by the children, handicapped with the specific learning deficiency in the family surroundings. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška
dc.date.accepted 2009-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor's dissertation is concentrated on the finding out of the care about the children learning disorders in the family background and about the communication and interaction with them. The theoretical part of the bachelor dissertation does descript the features of specific learning disorders, the reveal kinds of disorders, the re-education of learning disorders, the application of the re-education aids, used remedy, improvement methods, the main education and formative principles and the communication and interaction specific features with the children in the family background. The practical part of dissertation is being focused on the care investigation about the children, on the cooperation of parents with the class teacher, with the school and professional institutions, which are to be concentrated on the remedy carrying out. Furthermore are being described the parents opinions on the participation of children in the dyslectic classroom, on the well informed status of parents about the dyslectic aids, which are being considered as the very important integral part within the remedy procedure in this practical part of dissertation. The results of bachelor dissertation are bringing the satisfactory results on the field of the children care with the specific learning disorders. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12251
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade B
local.subject poruchy učení cs
local.subject dyslexie cs
local.subject rodina a škola cs
local.subject learning disabilities en
local.subject dyslexia en
local.subject home and school en


Files in this item

Files Size Format View
vaňharová_2009_bp.pdf 935.4Kb PDF View/Open
vaňharová_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
vaňharová_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account