Nahota a erotika v českej reklame od roku 1990

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Nahota a erotika v českej reklame od roku 1990

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Nahota a erotika v českej reklame od roku 1990
Autor: Jurášová, Mária
Vedoucí: Zelinský, Miroslav
Abstrakt: Bakalárska práca sa venuje tematike nahoty a erotiky v českej reklame v porevolučnom období. V teoretickej časti obšírne približuje históriu zobrazovania nahoty a erotiky v umení, neskôr i v reklame. Bližšie monitoruje situáciu erotiky v reklame v českej spo-ločnosti, porovnáva súčasnú reklamu s reklamou v minulosti. Práca pristupuje k otázke erotickej reklamy aj z hľadiska genderovej problematiky. V stati o etickej regulácii oboz-namuje s fungujúcimi legislatívnymi i samoregulačnými úpravami, súvisiacimi s reklamným zobrazovaním ľudského tela. Praktická časť sa zameriava na výsledky vý-skumov v tejto oblasti, prináša komparáciu vzťahu viacerých európskych samoregulačných orgánov k erotike v reklame a zaznamenáva sťažnosti na reklamy v ČR, kontroverzné vo vzťahu k danej problematike.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1032
Datum: 2006-05-15
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 2624


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jurášová_2006_bp.pdfZablokované 1.217Mb PDF
jurášová_2006_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jurášová_2006_op.doc 64Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet