Analysis of Employee Motivation System in Bank XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysis of Employee Motivation System in Bank XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana cs
dc.contributor.author Pejřová, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:16:33Z
dc.date.available 2010-07-18T04:16:33Z
dc.date.issued 2009-05-14 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10331
dc.description.abstract Protože motivovaní zaměstnanci jsou důležití pro každou společnost, cílem této práce bylo zjistit, jaká je motivace zaměstnanců v bance XY, a udělat takové návrhy na zlepšení v oblasti motivace, aby byli zaměstnanci v práci více motivováni a také spokojeni. Práce je rozdělena na dvě části: teoretická a praktická. Co se týče teorie, pozornost je věnována problematice potřeb, podnětů, motivů, motivačních teorií, frustraci a sociologicko-psychologickému výzkumu. Praktická část se zabývá bankou XY, jejím oddělením Lidských zdrojů a možné motivaci jejích zaměstnanců. Několika zaměstnancům byly rozdány dotazníky, abychom se více dozvěděli o motivačních faktorech v bance. Dotazníky byly posléze vyhodnoceny. Praktickou část uzavírají návrhy na zlepšení motivace zaměstnanců. Tyto návrhy jsou založeny na výsledcích dotazníku obohacené o rozhovory s třemi zaměstnanci banky. V závěru jsou vypsány odhadované náklady spojené se zavedením těchto návrhů. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1037244 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: zaměstnanec cs
dc.subject motivace cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject podnět cs
dc.subject motiv cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject Key words: employee en
dc.subject motivation en
dc.subject need en
dc.subject incentive en
dc.subject motive en
dc.subject questionnaire en
dc.subject interview en
dc.title Analysis of Employee Motivation System in Bank XY cs
dc.title.alternative Analysis of Employee Motivation System in Bank XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated Since the motivated staff is the crucial matter for every company, the aim of this thesis was to discover what the motivation of employees in the bank XY is and to suggest some improvements regarding motivation so that these employees would feel more motivated as well as satisfied at their work. The thesis is divided into two parts: theory and analysis. Concerning the theory, an attention was paid to issues like need, incentive, motive, motivation theories, frustration, and sociopsycholological research. The analytical part deals with the bank XY, its Human Resource department, and possible motivation of its employees. In order learn more about motivational factors in the bank, questionnaires were distributed to several employees. Then the results were evaluated. The last part of the analysis is represented by the suggestions for improvements concerning employees' motivation. These suggestions are based on the results from questionnaires enriched with personal interviews with three bank's employees. The estimated costs for implementation of these improvements are mentioned at the end. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11269
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pejřová_2009_bp.pdf 1012.Kb PDF View/Open
pejřová_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
pejřová_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account