Vztah mezi kriminalitou mládeže a působení masmédií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah mezi kriminalitou mládeže a působení masmédií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Ondráčková, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:46:55Z
dc.date.available 2010-07-13T15:46:55Z
dc.date.issued 2006-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1034
dc.description.abstract Práce se zabývá možným příčinným vztahem mezi kriminalitou mládeže a působením masmédií. Mimo vymezení pojmů, vztahujících se ke kriminalitě, vyjmenovává identifikační a statistické údaje týkající se kriminality mládeže a popisuje formativní vlivy působící na mladé jedince. Nosným tématem jest působení masmédií na děti a mládež a nastínění směru řešení této problematiky s důrazem na vhodné rodinné zázemí, preventivní aktivity a mediální výchovu v rámci školství. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 1054247 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.title Vztah mezi kriminalitou mládeže a působení masmédií cs
dc.title.alternative Relation between youth criminality and the influence of mass media en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kohoutek, Rudolf
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated The assignment deals with the possible causal relation between youth criminality and the influence of mass media. After defining expressions related to criminality, it lists identification and statistical data connected to youth criminality and describes formative influences affecting young individuals. The carrying topic is the influence of mass media on children and youngsters and a proposal of the possible attitudes, how to solve this problem, with stress on the appropriate family background, preventive activities and medial education in the scope of the school system. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4436
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ondráčková_2006_bp.pdfBlocked 1.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account