Stravování ve vybraných lázeňských hotelech v Mariánských Lázních

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stravování ve vybraných lázeňských hotelech v Mariánských Lázních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubovič, František cs
dc.contributor.author Pechová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:24:50Z
dc.date.available 2010-07-18T04:24:50Z
dc.date.issued 2009-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10352
dc.description.abstract Bakalářská práce obsahuje charakteristiku lázeňství a léčebné výživy. Práce je zaměřena na stravování v lázeňských hotelech v Mariánských Lázních, na výběr surovin a jejich úpravu. Práce krátce seznamuje s lázněmi Mariánské Lázně. Dále byly vymezeny podniky společného stravování, organizační struktura stravovacího úseku, jídelní lístek, nápojový lístek a systémy obsluhy. Práce nás seznamuje se stravováním a pobytem v hotelech Esplanade, Villa Butterfly a Pacifik. cs
dc.format 50 s., 29 s. příloh. cs
dc.format.extent 1927358 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject léčebná výživa cs
dc.subject stravování cs
dc.subject organizační struktura stravovacího úseku cs
dc.subject jídelní lístek cs
dc.subject nápojový lístek cs
dc.subject spa en
dc.subject nutrition therapy en
dc.subject boarding en
dc.subject organization structure of the boarding section en
dc.subject menu card en
dc.subject drink card en
dc.title Stravování ve vybraných lázeňských hotelech v Mariánských Lázních cs
dc.title.alternative Catering in some chosen spa hotels in Mariánské Lázně en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grussová, Anna cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis contains the spa and nutrition therapy charakteristics. The thesis is focused on boarding in spa hotels in Mariánské Lázně, on the feed raw materials choice and their cooking. The bachelor thesis shortly introduces the spa Mariánské Lázně. There are mentioned the companies of the common boarding, organization structure of the boarding section, menu card, drink list and the staff systems. The thesis introduces us with the boarding and stay in the hotels Esplanade, Villa Butterfly and Pacifik. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12995
dc.date.assigned 2009-02-18 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pechová_2009_bp.pdf 1.838Mb PDF View/Open
pechová_2009_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
pechová_2009_op.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account