Pokročilé metody animace v 3D Studio MAX

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pokročilé metody animace v 3D Studio MAX

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek cs
dc.contributor.author Šrotíř, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:47:38Z
dc.date.available 2010-07-13T15:47:38Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1036
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je seznámení potencionálního čtenáře s pokročilými animačními postupy v prostředí programu 3D Studio MAX. V teoretické části jsou nastíněny schopnosti a metody nastavení modulů 3D Studia MAX jako je Reactor nebo Character studio. které se s vývojem staly jeho nedílnou součástí. Dále je zde popsáno vytvoření čočkovitých efektů, jakožto mnohdy nezbytného nástroje pro vytvoření reálné scény nebo pro dokreslení již existujícího pozadí. Praktická část je zaměřena na vytvoření modelu automobilu s využitím fotografií. Základním prvkem tohoto modelu jsou plochy NURBS. Závěr praktické části je věnován vytvoření animace. cs
dc.format 60 s. , 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3820148 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject 3D Studio MAX en
dc.subject Reactor en
dc.subject Character studio en
dc.subject NURBS en
dc.subject Studio MAX cs
dc.subject Reactor cs
dc.subject Character studio cs
dc.subject NURBS cs
dc.title Pokročilé metody animace v 3D Studio MAX cs
dc.title.alternative Advanced methods of animation in 3D Studio MAX en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysala, Tomáš cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated The main target of my bachelor thesis is familiarization possible reader with advanced animation procedures in environs of program 3D Studio MAX. There are draw out abilities and methods of settings 3D Studio MAX's modules like are Reactor or Character studio in the theoretical part. This becomes entire part through the evolution. Thereinafter is here described creating of lens flare. This one is often necessary tool for creating real scene or just touch in of exist background. Practical part is centralized for creating the model of car with using photos. Base stone of this model are NURBS surface. The over of practical part is dedicate to assembly all particular part, which this work contain and creating the animation. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3292
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šrotíř_2006_bp.pdfBlocked 3.643Mb PDF View/Open
šrotíř_2006_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
šrotíř_2006_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account