Rituály jako zdroj psychické podpory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rituály jako zdroj psychické podpory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Mrazíková, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:37:09Z
dc.date.available 2010-07-18T04:37:09Z
dc.date.issued 2009-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10373
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice rituálů, a to zejména ve vztahu k jedné z jejich významných funkcí, kdy slouží jako zdroj psychické podpory jednotlivců i lidských společenství. Ukazuje se, že pojem rituálu je velmi obecný a významově podstatně přesahuje jeho nejobvyklejší a starší chápání, které vyplývá z jejich role v oblasti náboženské. Pro rituály je charakteristická jejich opakovatelnost a návaznost na určitá tradiční pravidla či vzorce chování. V práci předkládáme některé z možných klasifikací pojmu rituál. Kromě oblasti náboženské podrobněji diskutujeme rituály v řadě vybraných oblastí, jako např. ve sportu, v politice, ve vědě, v umění, v partnerských vztazích a lásce, v soudnictví, atp. Podrobněji se věnujeme také rituálům v kontextu vývojové psychologie. Jako zdroj psychické podporu slouží rituály zejména tehdy, když jednotlivec či společenství, které je uskutečňuje, důvěřuje v jejich působení a ztotožňuje se s nimi. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 335805 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rituál cs
dc.subject zdroj psychické podpory cs
dc.subject klasifikace rituálů cs
dc.subject význam rituálů cs
dc.subject funkce rituálů cs
dc.subject vznik rituálů cs
dc.subject vývojová psychologie cs
dc.subject rituály v náboženství cs
dc.subject v politice cs
dc.subject v umění cs
dc.subject ve sportu cs
dc.subject ve vědě cs
dc.subject v partnerství cs
dc.subject Rituals en
dc.subject source of psychological support en
dc.subject clasification of rituals en
dc.subject meaning of rituals en
dc.subject function of rituals en
dc.subject origin of rituals en
dc.subject developmental psychology en
dc.subject rituals in religion en
dc.subject in politics en
dc.subject in art en
dc.subject in sports en
dc.subject in science en
dc.subject in partnership en
dc.title Rituály jako zdroj psychické podpory cs
dc.title.alternative Rituals as a source of psychological support en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doňková, Olga
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor?s diploma work presented is devoted to some problems of rituals, and namely in connection with one of their important functions, when they serve as a source of psychological support for the individuals or some social groups. It shows that the concept of rituals is very general and extends significantly beyond its common and older understanding, which follows from their role in religious domain. The rituals are characteristic by their repeatability and their link to some traditional rules or behavioral patterns. We present some possible conceptual classifications of the rituals. Together with the domain of religion we particularly discuss the rituals appearing in some other selected domains, e.g., in sports, in politics, in science, in art, in partnerships and love, in jurisdiction, The rituals can serve as some source of psychological support especially when the subject or social group involved trust in their action and identify with them. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016105
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade C
local.subject rituály cs
local.subject rites en


Files in this item

Files Size Format View
mrazíková_2009_bp.pdf 327.9Kb PDF View/Open
mrazíková_2009_vp.doc 61.18Kb Microsoft Word View/Open
mrazíková_2009_op.doc 80.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account