Nezaměstnanost - problém rekvalifikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost - problém rekvalifikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavanová, Alica cs
dc.contributor.author Vafková, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:48:15Z
dc.date.available 2010-07-13T15:48:15Z
dc.date.issued 2006-06-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1039
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá velmi závažným problém a to nezaměstnaností. Je zaměřená především na problematiku rekvalifikace, která by měla být nástrojem aktivní politiky za-městnanosti a vést k vyšší uplatnitelnosti absolventů rekvalifikačních kurzů na trhu práce. Práce je rozdělena na dva systematické celky - část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji především objasnění pojmu nezaměstnanosti a problematiky nezaměstna-nosti a také objasnění postavení nezaměstnanosti v naší společnosti. Výzkumná část této práce navazuje na část teoretickou a základním cílem výzkumné části je především zjištění, zda teoretické poznatky, které vyplývají z odborné literatury odpovídají praxi a do jaké míry jsou absolventi rekvalifikačních kurzů uplatnitelní na trhu práce (srovnání lokalit Brno-venkov a Brno-město). cs
dc.format 73 s., 7 s. slovní příloha cs
dc.format.extent 555230 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject rekvalifikace cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject míra uplatnitelnosti cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject míra nezaměstnanosti cs
dc.subject příčiny nezaměstnanosti cs
dc.subject psychika nezaměstnaného cs
dc.subject unemployment en
dc.subject re-qualification en
dc.subject labor office en
dc.subject labor market en
dc.subject unemployment rate en
dc.subject cause of unemployment en
dc.subject psyche of people without jobs en
dc.title Nezaměstnanost - problém rekvalifikace cs
dc.title.alternative Unemployment - issue of re-qualification en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a very serious problem of unemployment. It focuses mainly on the issues of re-qualification, which should be a tool of an effective employment policy and which shoud lead to a bigger chance for participants of the re-qualification courses on the labor market. This thesis is divided into two parts: theory and research. The theoretic part is aimed at the explanation of the issues of unemployment and its role in structuring of the Czech society. The research part of the thesis tries to find out whether the knowledge we have from litera-ture is consistent with reality, and to what extant the participants of the re-qualification courses find thein jobs on the labor market (comparison of the Brno-city and Brno-vicinity countries). en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4081
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vafková_2006_bp.pdf 542.2Kb PDF View/Open
vafková_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
vafková_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account