Použití dvourozměrných kódů v praxi.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Použití dvourozměrných kódů v praxi.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Použití dvourozměrných kódů v praxi.
Autor: Šošolík, Petr
Vedoucí: Chramcov, Bronislav
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je vypracovat komplexní studii, která shrnuje současné poznatky o dvourozměrných kódech. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části je popsána problematika dvourozměrných kódů, důvody jejich vzniku, vývoje a vyuţití. Praktická část se z větší míry zabývá mobilním taggingem. Kde jsou charakterizovány jednotlivé 2D kódy a programy pro generování a čtení kódů mobilním telefonem. Tyto aplikace jsou následně podrobeny testování, jehoţ výsledky jsou vyuţity při návrhu konkrétního vyuţití kódů v praxi. Další kapitola je věnována průmyslovému označování, kde je uvedeno kromě základního seznámení také doporučení pro volbu snímacího zařízení. Závěr praktické části patří příkladům a zhodnocení vyuţití dvourozměrných kódů v ČR a ve světě.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10422
Datum: 2009-06-01
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav aplikované informatiky
Studijní obor: Informační technologie
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 11364


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šošolík_2009_bp.pdfZablokované 5.418Mb PDF
šošolík_2009_vp.doc 290Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šošolík_2009_op.doc 282Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet