Aspekty hodnotového systému žáků a studentů víceletého gymnázia

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aspekty hodnotového systému žáků a studentů víceletého gymnázia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub cs
dc.contributor.author Hrubá, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:10:23Z
dc.date.available 2010-07-18T05:10:23Z
dc.date.issued 2009-05-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10448
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá aspekty hodnotového systému žáků a studentů víceletého gymnázia. Teoretická část pojednává o charakteristických rysech etap vývoje dětí, pubescentů a adolescentů a základních faktorech duševního vývoje. Zabývá se pojmy hodnota a hodnotová orientace, popisuje typy rodiny a její vliv na hodnotové preference. V praktické části je formou dotazníku zjišťována hodnotová orientace žáků a studentů, jejich vztah ke vzdělání. Výzkum byl prováděn na ZŠ a gymnáziu, výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech a porovnávány s jinými zveřejněnými sociologickými výzkumy. cs
dc.format 58 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 492371 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject pubescenti cs
dc.subject adolescenti cs
dc.subject rodina cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject postoje a zájmy cs
dc.subject vzdělávání a kompetence cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject pubescents en
dc.subject adolescents en
dc.subject family en
dc.subject values en
dc.subject value orientation en
dc.subject attitude and interests en
dc.subject education and competences en
dc.subject career en
dc.title Aspekty hodnotového systému žáků a studentů víceletého gymnázia cs
dc.title.alternative Value system aspects of students primary school and grammar school. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena cs
dc.date.accepted 2009-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis studies aspects of value system of pupils and students of 6-year grammar school. Theoretical part covers typical stages in development of children, pubescents and adolescents and basic factors of psychical development. It studies the terms value and value orientation, describes types of families and their influence on value preferences. In practical part value orientation of pupils and students and their attitude towards education is explored in a form of a questionnaire. The research was conducted at elementary school and grammar school; results are listed in tables and charts and compared with other published sociological researches. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12101
dc.date.assigned 2009-02-17 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hrubá_2009_dp.pdf 480.8Kb PDF View/Open
hrubá_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
hrubá_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account