Alkoholismus střední generace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Alkoholismus střední generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor cs
dc.contributor.author Hrabcová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:10:56Z
dc.date.issued 2008-11-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10451
dc.description.abstract Ethanol je v naší společnosti bezesporu nejtolerovanější drogou. Je to dáno jak jeho snadnou dostupností, tak velkou tradicí, ale i opomíjenými následky při jeho užívání. Podíl na vzniku alkoholismu má jak genetická predispozice, tak výchova a prostředí. Sám fakt, že abúzus alkoholu je v České republice často zlehčován, však nemění nic na tom, že postihuje celou osobnost závislého jedince, a to jak po duševní, tak po fyzické stránce. Nejvíce trpí alkoholikovi nejbližší ? rodina, partner, děti. Hledisko sociální a ekonomické je však potřeba zohlednit též, protože má dopad na společnost jako celek. Přes to, že pití alkoholu se u nás přijímá jako samozřejmost a naopak abstinence se často setkává s nepochopením, je třeba si konečně připustit, že alkoholismus je celospolečenským problémem, který je potřeba řešit. Nejlepší je, samozřejmě, prevence. Nicméně, pokud se tato míjí účinkem, je třeba přistoupit k léčbě a úplné abstinenci. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 506948 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.11.2038 cs
dc.subject abstinence cs
dc.subject abúzus cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject ethanol cs
dc.subject genetika cs
dc.subject léčba cs
dc.subject prevence cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject výchova cs
dc.subject závislost cs
dc.subject abstinence en
dc.subject abúzus en
dc.subject alcoholism en
dc.subject ethanol en
dc.subject genetic en
dc.subject treatment en
dc.subject prevention en
dc.subject environment en
dc.subject family en
dc.subject society en
dc.subject upbringing en
dc.subject addiction en
dc.title Alkoholismus střední generace cs
dc.title.alternative Alcoholism among the middle-aged en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2009-01-27 cs
dc.date.vskp-available 2038-11-28
dc.description.abstract-translated Ethanol si surely the most tolerated drug in our society. It is based on the fact, that this drug is easy accessible, there is also great tradition. The effects after using this drug was also omitted. The genetic predisposition, the upbringing and the setting have the influence in the connection with the rise of the alcoholism. The alcoholism is not considered as serious problem in the Czech Republic. But it is true, that the personality of such a man is affected mentally and physically. The very close people to the drinker ? the family, the partner, the children ? suffer very much. The social and economic point of view of this problem is necessary to consider also, because it has impact on the whole society. Despite of the fact, that drinking of alkohol in our republic is accepted like normal thing and vice versa the abstinence face up very often to the lack of understanding, it is necessary to realize, that the alcoholism is the whole society problem, which must be solved. The prevention is the best way, how to solve it. But of course, if the prevention is not successful, it is necessary to start with the treatment and total abstinence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016253
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
hrabcová_2009_bp.pdfBlocked 495.0Kb PDF View/Open
hrabcová_2009_op.doc 64.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account