Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Pellarová, Dagmar
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:16:09Z
dc.date.available 2010-07-18T05:16:09Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10459
dc.description.abstract Nosným tématem této práce je problematika domácího násilí v České republice a otázky jejího řešení. První část poukazuje na roli osob ohrožených domácím násilím, zpravidla žen a jejich dětí, vůči osobám násilným, které představují jejich muži, partneři, otcové, a současně poodkrývá rizikové faktory vzniku domácího násilí. Druhá část se věnuje legislativě (Zákon č. 135/2006 Sb.), která stanovila nové postupy při řešení této problematiky a mapuje práci intervenčních center a jejich zkušenosti za první dva roky jejich fungování. Závěr práce tvoří výsledky dotazníkového šetření, které ověřovalo osobní zkušenosti jednotlivých intervenčních center. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 825547 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject týrání cs
dc.subject psychické násilí cs
dc.subject fyzické násilí cs
dc.subject sexuální násilí cs
dc.subject ekonomické násilí cs
dc.subject Duluthský model cs
dc.subject spirála násilí cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject Bílý kruh bezpečí cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject právní ochrana cs
dc.subject Zákon č. 135/2006 Sb. cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject intervenční centra cs
dc.subject soudy cs
dc.subject vykázání / zákaz vstupu násilné osoby cs
dc.subject osoby ohrožené domácím násilím cs
dc.subject prevence domácího násilí cs
dc.subject interdisciplinární spolupráce cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject maltreatment en
dc.subject mental violence en
dc.subject physical violence en
dc.subject sexual harassment en
dc.subject economic violence en
dc.subject Duluth's model en
dc.subject the spiral of violence en
dc.subject voluntary organisations en
dc.subject the organisation Bílý kruh bezpečí en
dc.subject legislation en
dc.subject law protection en
dc.subject Act No. 135/2006 Collection of Law en
dc.subject The Police of the Czech Republic en
dc.subject interventionist centers en
dc.subject courts en
dc.subject individuals endangered by domestic violence en
dc.subject deportation / ban of entry for the rapists en
dc.subject prevention of domestic violence en
dc.subject interdisciplinary coaction en
dc.title Intervenční centra pro oběti domácího násilí - zkušenosti a poznatky cs
dc.title.alternative Intervention centres for domestic violence victims - experiences and knowledges en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis concerns on the problems of domestic violence in the Czech republic and on the questions how to solve them. The first part points out on the roles of individuals who might be endangered by domestic violence, mostly on women and their children, and towards rapists who are represented by their husbands, partners, fathers, and it also deals with the factors that might be crucial for the emergence of domestic violance. The second part is focused on the legislation (Act No. 135/2006 Collection of Law), which established the new methods of handling with these problems and covers the work of interventionist centers and their experience within the first two years of their operation. The conclusion of this thesis contains the results of the questionnaire inquiry which was focused on the personal experience of the individual interventionist centers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015961
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
local.subject pomoc obětem cs
local.subject domácí násilí cs
local.subject krizová psychosociální pomoc cs
local.subject help to victims en
local.subject family violence en
local.subject crises psychosocial aid en


Files in this item

Files Size Format View
pellarová_2009_dp.pdf 806.1Kb PDF View/Open
pellarová_2009_vp.doc 54.19Kb Microsoft Word View/Open
pellarová_2009_op.doc 80.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account