Kvalita života seniorů v Domově pro seniory v Lukově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů v Domově pro seniory v Lukově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Bartošová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:22:32Z
dc.date.available 2010-07-18T05:22:32Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10470
dc.description.abstract Cílem této práce je přiblížit veřejnosti způsob kvalitního prožití podzimu života v Domově pro seniory Lukov. První část práce ukazuje směr, kterým se domovy pro seniory v současné době ubírají. Dává příležitost seznámit se s možnostmi a pravidly sociálních služeb v pobytových zaří-zeních. Výzkumná část se zaměřuje na přechod seniora ze svého domácího prostředí do Domova pro seniory Lukov. Snaží se vystihnout změny v kvalitě života seniorů způsobené tímto přechodem. cs
dc.format 67s., 24s.rozhovory cs
dc.format.extent 3381976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject senior cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject quality of life en
dc.subject senior en
dc.subject home for the elderly en
dc.title Kvalita života seniorů v Domově pro seniory v Lukově cs
dc.title.alternative Quality of life in nursing homes for the elderly in Lukov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Radana
dc.date.accepted 2009-06-22
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to introduce to the public the way of enjoying the quality autumn of life in the Lukov Home for the elderly. The first part of the work indicates direction in which homes for the elderly currently pro-ceed. It gives the opportunity to get acquainted with possibilities and rules of social servi-ces in residential facilities. The research section focuses on the senior's transition from their home to the Lukov Home for the elderly. Study strives to describe changes in quality of senior's life caused by this transition. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12314
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject kvalita života cs
local.subject homes for the aged en
local.subject quality of life en


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2009_bp.pdf 3.225Mb PDF View/Open
bartošová_2009_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2009_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account