Nejčastěji užívané terapie u seniorů v ústavech sociální péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nejčastěji užívané terapie u seniorů v ústavech sociální péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Kalivodová, Alice
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:50:18Z
dc.date.available 2010-07-13T15:50:18Z
dc.date.issued 2006-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1048
dc.description.abstract V této práci se zabývám využitím odborných terapií, jako například canisterapie, muzikoterapie a jiné, v ústavech sociální péče pro seniory. V teoretické části jsem se zabývala poznatky získané z odborné literatury. V praktické části jsem se zabývala výzkumem, jehož cílem bylo zjistit jak se provádějí terapie ve střediscích občanského sdružení. Vyhodnocení získaných údajů a na základě zjištěných vyhodnocení podat návrh na opatření pro zlepšení. Dále zjišťuji, jak terapie působí na klienty ve střediscích, zda mají klienti přehled o službách poskytovaných v zařízení a jak hodnotí personál. cs
dc.format 76s. cs
dc.format.extent 1288349 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject ústav sociální péče cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject mobilita cs
dc.subject odborné terapie cs
dc.subject muzikoterapie cs
dc.subject aromaterapie cs
dc.subject arteterapie cs
dc.subject canisterapie cs
dc.subject ergoterapie cs
dc.subject fyzioterapie cs
dc.subject masáže cs
dc.subject rehabilitační ošetřování cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject preterapie cs
dc.subject homebound elderly en
dc.subject senility en
dc.subject institution sociable care en
dc.subject activation en
dc.subject motivation en
dc.subject mobility en
dc.subject professional activities en
dc.subject musictherapy en
dc.subject aromatherapy en
dc.subject canistherapy en
dc.subject worktherapy en
dc.subject physiotherapy en
dc.subject massage en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject quality living en
dc.subject pretherapy en
dc.title Nejčastěji užívané terapie u seniorů v ústavech sociální péče cs
dc.title.alternative The most used therapies by seniors helped by social services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švec, Vlastimil
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated In this treatise I occcupy myself by the use of various therapies like canistherapy, musicotherapy ant hte others in home for elderly people. The theoretical part is focused on knowledges founf in literature. In practical part I presented research data. In this research I tried to find out, how are the therapies done in civil association. I analysed the degrese and I schemed out the improvement. I also tried to find out, how takes the therapies effect on the clients and if do they know about the services offered by the institutions. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4055
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kalivodová_2006_bp.pdfBlocked 1.228Mb PDF View/Open
kalivodová_2006_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
kalivodová_2006_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account