Odměny a tresty jako výchovný prostředek na prvním stupni ZŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Odměny a tresty jako výchovný prostředek na prvním stupni ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Paníčková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:31:54Z
dc.date.available 2010-07-18T05:31:54Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10493
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se dotýkám problému odměny a trestu a řešení neobvyklých situací ve školní třídě. Kurikulární reforma, která posunuje naše školství k vyšší cestě za kvalitním vzděláním, přináší i různé faktory moderní doby. Je proto pochopitelné, že při tak výrazných změnách ve školství dnešní pedagogové nevystačí se stále stejnými metodami a direktivním stylem řízení třídy. Proměnou doby a modernizací v čase se motivace a aktivita dětí vytrácí. K udržení pozornosti a klidu ve třídě se z učitelů stávají dozorci. V dějišti změn, kterými prochází školství, mezi základní pedagogické dovednosti patří nejen řízení třídy, ale i umění odměňování, trestání a hodnocení žáků. cs
dc.format 47s., 3 s. příloh tabulek cs
dc.format.extent 1373336 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odměna cs
dc.subject trest cs
dc.subject výchova a kvalita vzdělání cs
dc.subject hodnocení žáků cs
dc.subject Reward en
dc.subject penalty en
dc.subject education en
dc.subject quality of education en
dc.subject pupil's assessment en
dc.title Odměny a tresty jako výchovný prostředek na prvním stupni ZŠ cs
dc.title.alternative Reward and punishment like discipline on primary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena
dc.date.accepted 2009-06-25
dc.description.abstract-translated In my Bachelor thesis I'm covering the issue of reward and penalty at school-class and the solution of unusual situations within this topic. The curricular reform which is advancing our educational system to the higher way to quality education also brings different factors of modern age. Therefore it is obvious that upon this marked changes at educational system, the present educationists are not able to manage with still same methods and directive school-class managing style. By the age changing and by the time modernization the children's motivation and their activity disappear. To maintain attention and calmness in a school-class teachers become custodiers. In a setting for changes which the educational system experiences the pedagogic skill is not only school-class managing, but the art of reward, punishment and assessment of pupils as well. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11252
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
paníčková_2009_bp.pdf 1.309Mb PDF View/Open
paníčková_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
paníčková_2009_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account