Nezaměstnanost, její aspekty a možné způsoby řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezaměstnanost, její aspekty a možné způsoby řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Černý, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:51:04Z
dc.date.available 2010-07-13T15:51:04Z
dc.date.issued 2005-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1051
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje nezaměstnanost jako průvodní jev současné společnosti, zvláště pak se zaměřuje na fenomén dlouhodobé nezaměstnanosti. Popisuje sociální, psychické a zdravotní dopady, které s sebou v negativním slova smyslu nezaměstnanost přináší. V poslední části se autor věnuje vzdělání, jako jednomu možnému východisku, pro lepší uplatnitelnost na trhu práce. Vzdělání, na které je zaměřena aktivní politika vlády a mělo by být i snahou každého jednotlivce na zvyšování své kvalifikace, odbornosti a všeobecném přehledu. cs
dc.format 48 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1125424 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject dlouhodobá nezaměstnanost cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject sociální status cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject osobní identita cs
dc.subject stres cs
dc.subject deprese cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject long-term unemployment en
dc.subject employment market en
dc.subject social status en
dc.subject social isolation en
dc.subject personal identity en
dc.subject stress en
dc.subject depression en
dc.subject education en
dc.title Nezaměstnanost, její aspekty a možné způsoby řešení cs
dc.title.alternative Aspects of unemployment and ways of dealing with it en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The baccalaureate thesis describes unemployment as the concomitant appearance of current society and concentrates especially on phenomenon of long-term unemployment. The thesis describes social, psychic and health impacts that have been brought by unemployment within the negative meaning. In the last part of the thesis the author pays attention to education as one of possible resorts that may bring better assertion within the framework of the employment market. Education, on which active policy of the government is focused should also represent goal of every individual, by means of which enhanced skills, expertness and general view can be achieved. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2321
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
černý_2006_bp.pdfBlocked 1.073Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account