Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš cs
dc.contributor.author Mikulec, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:07:06Z
dc.date.available 2010-07-18T06:07:06Z
dc.date.issued 2009-09-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10570
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá problematikou využití metod PI inženýrství a výrobní logistiky v souvislosti se synchronizací procesů v podnicích plastikářského průmyslu. Hlavním cílem disertační práce je stanovit, které ze známých principů a metod průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jsou vhodné pro synchronizaci procesů výroby a logistiky za účelem zkracování průběžné doby výroby při výrobě plastových dílů. V první části práce se autor zabývá teoretickými východisky, definuje pojmy související s výrobní logistikou, průmyslovým inženýrstvím, principem štíhlosti, synchronizací procesů a průběžnou dobou výroby a vztahy mezi nimi. Druhá část se zabývá vymezením hlavních a dílčích cílů společně s formulací hypotéz. V další části je uveden postup a časový harmonogram práce společně s metodami použitými při zpracování práce. Obsahem navazující kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce, konkrétně vyhodnocení výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Práce pokračuje návrhem modelu synchronizace výrobních a logistických procesů a kapitolu uzavírá verifikace hypotéz a cílů. V poslední kapitole jsou přiblíženy přínosy disertační práce pro teorii, praxi a výuku. cs
dc.format cs
dc.format.extent 5165777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Průmyslové inženýrství cs
dc.subject plastikářská výroba cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject výkon cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject metody průmyslového inženýrství cs
dc.subject výrobní systém Toyota cs
dc.subject logistika cs
dc.subject výrobní logistika cs
dc.subject synchronizace cs
dc.subject Industrial engineering en
dc.subject plastic production en
dc.subject productivity en
dc.subject performance en
dc.subject industrial engineering methods en
dc.subject Toyota Production System en
dc.subject logistics en
dc.subject production logistics en
dc.subject synchronization en
dc.title Metody průmyslového inženýrství a výrobní logistiky jako nástroje zvyšování výkonnosti v plastikářské výrobě cs
dc.title.alternative Methods of Industrial Engineering and Production Logistics as Instruments of Performance Escalation in Plastics Production en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman cs
dc.contributor.referee Petříková, Růžena cs
dc.date.accepted 2009-12-03 cs
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with the issue of utilizing industrial engineering methods and production logistics in synchronization processes in plastics processing industry. The main aim of the dissertation is to establish which known principles and methods of industrial engineering and production logistics are suitable for synchronization of production processes and logistics in order to save production time in plastics manufacturing. The first part of the dissertation offers theoretical insight into production logistics, defines subject-related terminology as well as the slimming principles, processes synchronization, production time and their mutual relationships. The second part outlines the procedure and the time line of the dissertation including the analyses methods. The next part enlists the results of the research, i.e. the quantitative and qualitative analyses. The dissertation's major outcome is a proposed model of synchronization of production and logistics processes including the verification of hypotheses and aims. The last part sums up the contributions of the dissertation for both theory and practice. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 13796
dc.date.assigned 2001-10-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
mikulec_2009_dp.pdf 4.926Mb PDF View/Open
mikulec_2009_vp.pdf 148.6Kb PDF View/Open
mikulec_2009_op.pdf 246.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account