Specifika výchovy v oblasti náhradní rodinné pšstounské péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika výchovy v oblasti náhradní rodinné pšstounské péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Špiříková, Adéla
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:53:04Z
dc.date.available 2010-07-13T15:53:04Z
dc.date.issued 2006-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1058
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám náhradní pěstounskou péčí a jejím vlivem na individuální rozvoj dítěte. Cílem mojí práce je objasnění termínu pěstounská péče, její druhy, formy a funkce rodiny jako takové. Snažila jsem se zdůraznit problematiku náhradní rodinné pěstounské péče a specifikovat její klíčové oblasti, včetně prostředí, vztahů a dalších rizikových faktorů výchovy. V neposlední řadě se snažím vyzdvihnout celospolečenský význam rodinné výchovy, výchovy v náhradní rodinné péči a výchovy dětí v ústavních zařízeních. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 563267 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject dítě cs
dc.subject domov cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject foster care en
dc.subject child en
dc.subject home en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.title Specifika výchovy v oblasti náhradní rodinné pšstounské péče cs
dc.title.alternative The specifics of upbringing in foster families en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated In my Bachelor's thesis I am concerned with foster care and its influence on individual development of a child. The main objective of the thesis is to define the term foster care, identify its kinds and forms and summarize the functions of family as such. I attempted to stress the problems of foster care and specify its key areas, these include the environment, relationships and risk factors of upbringing. Last but not least I was trying to emphasize an overall importance of family and foster family upbringing and of the institutional care in society. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3526
dc.date.assigned 2006-02-27
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
špiříková_2006_bp.pdf 550.0Kb PDF View/Open
špiříková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
špiříková_2006_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account