Prevence patologických závislostí dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence patologických závislostí dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Dvořák, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:53:52Z
dc.date.available 2010-07-13T15:53:52Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1061
dc.description.abstract Tato práce poukazuje na příčiny vzniku patologických závislostí u dětí a mládeže. Dále na problémy prevence ve škole, v rodině a mezi vrstevníky. Poukazuje na problémy s různými návykovými látkami a jejich možnou prevenci, kdy děti a mladiství se stávají čím dál většími konzumenty návykových látek. Je rozdělena do pěti částí - DĚTI A MLÁDEŽ, PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI, DRUHY NÁVYKOVÝCH LÁTEK, PREVENCE a VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ, které tvoří kostru celé práce. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 419024 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ávykové látky cs
dc.subject patologické závislosti cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject prevence cs
dc.subject addicteve matters en
dc.subject pathological addicts en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject contermporaries en
dc.subject prevention en
dc.title Prevence patologických závislostí dětí a mládeže cs
dc.title.alternative The prevention of pathological dependencies among children and young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated This work refers to causes of the rise pathological addicts by children and young people. Also to problems of the prevention at school, in family and between contemporaries. It refers to problems with various addictive matters and their possible prevention when children and youn people become more and more major consumers of the addictive matters. It si divided into five parts - CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, PATHOLOGICAL ADDICTS, VARIETIES OF THE ADDICTIVE MATTERS, PREVENTION AND EXPERIMENTAL INQUIRY WHICH FORM a frame of all this work. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003722
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A
local.subject návykové látky cs
local.subject děti a mládež cs
local.subject addictive drugs en
local.subject children and youth en


Files in this item

Files Size Format View
dvořák_2006_bp.pdf 409.2Kb PDF View/Open
dvořák_2006_op.doc 44.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account