Hodnocení efektivnosti investičního záměru výstavby golfového hřiště ve firmě X.Y s.r.o

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního záměru výstavby golfového hřiště ve firmě X.Y s.r.o

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Hodnocení efektivnosti investičního záměru výstavby golfového hřiště ve firmě X.Y s.r.o
Autor: Klvaňová, Naděžda
Vedoucí: Novák, Petr
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti X.Y s.r.o, který spočívá ve výstavbě golfového hřiště, včetně výstavby souvisejících ob-služných objektů a provozů a související dopravní a technické infrastruktury. V teoretické části je zpracovaná literální rešerše zaměřená na investiční činnost podniku. V praktické části jsou pak stanoveny všechny odhadované výnosy a náklady celé investice, analyzová-ny všechny fáze investice, zohledněny a promítnuty omezující podmínky a rizika, financo-vání, postupy hodnocení efektivnosti a také propočteny některé metody hodnocení investic. Závěrem je navržení určitých doporučení firmě, zda tuto investici přijmout, či ne.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10647
Datum: 2009-05-22
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 10801


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
klvaňová_2009_bp.pdfZablokované 5.503Mb PDF
klvaňová_2009_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
klvaňová_2009_op.doc 44Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet