Vliv osobnosti učitele na klima školní třídy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv osobnosti učitele na klima školní třídy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ernest, Barbara
dc.contributor.author Škrabalová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:54:30Z
dc.date.available 2010-07-13T15:54:30Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1064
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou vlivu učitelovy osobnosti na klima školní třídy. Jejím hlavním úkolem je nastínit, jak osobnostní charakteristiky učitele ovlivňují podmínky, ve kterých probíhá výuka. Opírá se o výzkum provedený v reálném školním prostředí a zahr-nuje pohled jak studentů, tak také učitelů. Předmětem zájmu je osobnost učitele obecně, ale zabývá se také osobností třídního učitele. cs
dc.format 53 s., 43 s. příloh cs
dc.format.extent 1246164 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klima školní třídy cs
dc.subject výzkum klimatu cs
dc.subject učitelská profese cs
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject schopnost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject temperament cs
dc.subject charakter cs
dc.subject climate of the school class en
dc.subject research of the climate en
dc.subject teacher's proffesion en
dc.subject teacher's personality en
dc.subject skill en
dc.subject motivation en
dc.subject temperament en
dc.subject character en
dc.title Vliv osobnosti učitele na klima školní třídy cs
dc.title.alternative The influence of the teacher's personality on the school class climate en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-30
dc.description.abstract-translated This Thesis engages in the teacher's personality and the influence of the teacher's persona-lity to the climate of the school class. The main target is to show the personality qualities or skills of the teacher, which can positive or negative influence conditions of the teaching. This Thesis is based on the research in the real school conditions and includes the per-spective of students and teachers, too. This Thesis interests in the personality of the teacher generally, but it engages in the personality of the class master, too. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline Specialization in pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 4231
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade B
local.subject osobnost cs
local.subject učitelé cs
local.subject klima třídy cs
local.subject personality en
local.subject teachers en
local.subject classroom climate en


Files in this item

Files Size Format View
škrabalová_2006_bp.pdf 1.188Mb PDF View/Open
škrabalová_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
škrabalová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account