Pedagogická péče o zdravé prostředí na školách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pedagogická péče o zdravé prostředí na školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohoutek, Rudolf
dc.contributor.author Havelková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:57:30Z
dc.date.available 2010-07-18T06:57:30Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10664
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zjišťováním pedagogické péče o zdravé prostředí na školách. V teoretické části se zabývá pojmem zdraví obecně, mapuje různé pohledy na pojetí zdraví v soudobé společnosti. Vysvětluje pojmy globální a komunitní zdraví, zdravou výuku. Vysvětluje teoretická východiska programu Zdravá škola. Dává do souvislosti výuku ke zdraví s prostředím a klimatem škol. Empirická část práce srovnává vzdělávací programy zdravé školy se školami, kde nepracují podle programu Zdravá škola. Průzkum mapuje pedagogickou péči o zdravé prostředí na školách a srovnává ji se zásadami zdravé výuky a výchovy ke zdraví. cs
dc.format 114 s., 2s. příloh cs
dc.format.extent 793492 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdraví cs
dc.subject pohoda prostředí cs
dc.subject pozitivní sociální klima cs
dc.subject individuální přístup cs
dc.subject zdravé sociální vztahy cs
dc.subject zdravá škola cs
dc.subject pedagogická péče cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject výchova ke zdraví cs
dc.subject vzdělávací program školy cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject klima třídy cs
dc.subject podpora zdraví cs
dc.subject health en
dc.subject cosy environment en
dc.subject positive social clime en
dc.subject individual aproach en
dc.subject healthy social relations en
dc.subject healthy school en
dc.subject pedagogical care en
dc.subject healthy life style en
dc.subject quality of life en
dc.subject health education en
dc.subject the school aducation programme en
dc.subject social environment en
dc.subject climate in the classroom en
dc.subject health promotion en
dc.title Pedagogická péče o zdravé prostředí na školách cs
dc.title.alternative Pedagogical care of Healthy Environment of School en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated Dissertation Annotation: Pedagogical care of Healthy Environment of Schools. It deals with term of health in general in its theorical part. It maps different views of health conception in contemporary society. It explains term such as global and community health, healthy method of teaching. It tries to plot educational school programme. It explains theorical basis of Healthy school programme. It puts teaching about health in connection with environment and school climate. Empirical part of dissertation compares educational programme of Healthy school with those that don't use this programme. The survey maps pedagogical care of healthy environment at school and compares it with principles of style and health education. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015808
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
havelková_2009_dp.pdf 774.8Kb PDF View/Open
havelková_2009_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
havelková_2009_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account