Lexikální a stylistická analýza anglické verze časopisu ELLE

DSpace Repository

Language: English čeština 

Lexikální a stylistická analýza anglické verze časopisu ELLE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Špálová, Eliška
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:09:31Z
dc.date.available 2010-07-18T07:09:31Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10682
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou britské verze časopisu ELLE. Cílem je analyzovat problematiku časopisu ELLE. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti stylistické a lingvistické. Praktická část je zaměřena na samotný časopis ELLE a potvrzování či vyvracení teoretických poznatků v praxi. cs
dc.format 49 s., 18 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 11912982 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject časopis cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject přehlednost cs
dc.subject obsah cs
dc.subject magazine en
dc.subject language en
dc.subject lucidity en
dc.subject content en
dc.title Lexikální a stylistická analýza anglické verze časopisu ELLE cs
dc.title.alternative A Lexical and Stylistic Analysis of the English Version of the Magazine ELLE en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Miššíková, Gabriela
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of British version of magazine ELLE. The aim is to analyse the problems of magazines ELLE. The theoretical part contains the theoretical findings in the field of linguistics and of stylistics. The practical part is concerned with the magazine ELLE itself. It certifies or contradicts the theoretical findings in practice. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11191
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade D
local.subject časopisy pro ženy cs
local.subject Elle cs
local.subject angličtina cs
local.subject stylistika cs
local.subject jazyková analýza cs
local.subject women’s magazines en
local.subject Elle en
local.subject English language en
local.subject stylistics en
local.subject linguistic analysis en


Files in this item

Files Size Format View
špálová_2009_bp.pdf 11.36Mb PDF View/Open
špálová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
špálová_2009_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account