Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s.
Autor: Ciprys, Petr
Vedoucí: Popesko, Boris
Abstrakt: Tato bakalářská práce, jejíž název zní Analýza nákladů a výnosů ve firmě Dektrade a.s., má za úkol analyzovat náklady a výnosy firmy, zhodnotit systém evidence a následně vytvořit jistá doporučení pro optimalizaci řízení nákladů ve společnosti a udržení silné pozice na trhu. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části se zaměřuje na rozbor literár-ních pramenů pojednávajících o problematice nákladů a výnosů. Druhá část si klade za cíl samotnou analýzu, zhodnocení a doporučení firmě. Nejprve je uvedeno představení firmy, její charakteristika a cíle a analýza postavení firmy v odvětví. Následují analýzy výnosů podle divizí a odběratelů, nákladů podle dodavatelů a společné analýzy výnosů a nákladů podle oddělení a středisek. Na tyto analýzy navazuje rozbor variabilních a fixních nákladů. Konečnou fází praktické části je vyvození závěrů, hodnocení a navržení jistých opatření a doporučení v oblasti řízení nákladů a výnosů a postavení firmy na trhu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10725
Datum: 2009-05-22
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2039
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 10811


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
ciprys_2009_bp.pdfZablokované 1.095Mb PDF Zobrazit/otevřít
ciprys_2009_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
ciprys_2009_op.pdf 48.04Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet