Role image v corporate identity organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role image v corporate identity organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Srovnalíková, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:48:00Z
dc.date.available 2010-07-18T07:48:00Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10749
dc.description.abstract Tiskárna Grafico vznikla v roce 1995 a za dobu existence získala významnou pozici na polygrafickém trhu nejen v Moravskoslezském kraji, kde sídlí. Firma se díky nárůstu personálu a přijetím nového ředitele potýká s nesystematičností interní komunikace. Majitel Grafico by rád zvýšil počet zákazníků, ale netuší , jaká je image firmy z hlediska externí komunikace se zákazníky a dodavateli. Tato diplomová práce analyzuje postoje zaměstnanců na komunikaci s vedením a také názory na firemní image. Nedílnou součástí analýzy je zjištění firemní image z hlediska externí komunikace se zákazníky a dodavateli. Práce poukazuje na několik slabých míst v interní a externí komunikaci firmy. Přináší konkrétní náměty, které povedou ke zlepšení image firmy z hlediska interní a externí komunikace. cs
dc.format 118s. cs
dc.format.extent 1001511 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Image cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject interní a externí komunikace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject tiskárna Grafico cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject dodavatelé cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject dotazování cs
dc.subject Image en
dc.subject corporate identity en
dc.subject internal and external communications en
dc.subject communication strategy en
dc.subject Grafico printing works en
dc.subject emploees en
dc.subject contractors en
dc.subject clients en
dc.subject questioning en
dc.title Role image v corporate identity organizace cs
dc.title.alternative IMAGE IN CORPORATE IDENTITY OF COMPANY en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.description.abstract-translated Grafico printing works were estabilished in 1995 and during the existence won an important position in a printing trade not even in Moravian-Silesian region, where the printing house is. Thanks to grow of the employees and acception of the new general manager, company is battling with fragmentariness of the internal communications. The owner of the Grafico company would like to advance the number of the clients, but he has no idea about company's image in term of external communications with clients and contractors. This diploma thesis analyzes an attitude of the employees to communication with the management and also opinions on image of the company. The part of analyzes is an image, internal and external fidings of the company. This thesis points out several weaknesses in internal and external communications of the company. It makes particular suggestions which lead to improvement of company's image in term of internal and external communications. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10630
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
srovnalíková_2009_dp.pdfBlocked 978.0Kb PDF View/Open
srovnalíková_2009_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
srovnalíková_2009_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account