Kriminalita u romského etnika a její příčiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kriminalita u romského etnika a její příčiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gorgolová, Dagmar
dc.contributor.author Krajíček, Luděk
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:58:04Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:28Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1074
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na romskou kriminalitu, její příčiny. Zabývá se romským etnikem, jejich životem a kulturou. Snahou této bakalářské práce je analyzovat současný stav v oblasti romské kriminality obecně a na území Severní Moravy, rozebrat zásadní problémy s ní spojené a definovat možnosti jejich řešení. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde jsou probírány jednotlivé okruhy problematiky. cs
dc.format 35 s. cs
dc.format.extent 251277 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2011
dc.subject Romové cs
dc.subject etnická skupina cs
dc.subject romská kriminalita cs
dc.subject trestná činnost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Gypsies en
dc.subject ethnic group en
dc.subject gypsy criminal aktivity en
dc.subject preventon en
dc.title Kriminalita u romského etnika a její příčiny cs
dc.title.alternative Crime among the Roma ethnic group and its causes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on Gypsies delinquency and its origins. It deals with this ethnic minority, especially their lifestyle and their culture. The thesis aims to analyze the present state of the Gypsies delinquency both generally and in the North Moravian region and to dissect major problems connected with it and to offer possibilities of their solution. The thesis is divided into four chapters where the individual problems are solved. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4534
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
local.subject kriminalita cs
local.subject crime en


Files in this item

Files Size Format View
krajíček_2006_bp.pdfBlocked 245.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account