Inhibice růstu vybraných bakterií vlivem monokaprylinu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Inhibice růstu vybraných bakterií vlivem monokaprylinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňková, Leona
dc.contributor.author Navrátil, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-18T07:51:29Z
dc.date.available 2010-07-18T07:51:29Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10758
dc.description.abstract Cílem této práce bylo testovat antimikrobiální aktivitu monoacylglycerolu kyseliny kaprylové (MAG C8:0) in vitro v kulturách 15 mikroorganizmů (Bacillus, Citrobacter, Enterococcus, Escherichia, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Serratia a Staphylococcus). K tomu byly použity koncentrace MAG v rozmezí 25 - 1500 mg.l-1. Naměřené hodnoty optické denzity buněk byly vyhodnoceny pomocí Gompertzova modelu. Antimikrobiální aktivita byla vyjádřena jako minimální inhibiční koncentrace (MIC), která brání růstu. Výsledky naznačují, že monokaprylin při nízkých koncentracích nepůsobí inhibičně. Nejvyšší testovanou koncentrací bylo zcela inhibováno 11 testovaných bakterií (všech 8 grampozitivních a 3 gramnegativní). cs
dc.format 59 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2546094 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject monokaprylin cs
dc.subject inhibiční efekt cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject monocaprylin en
dc.subject inhibitory effect en
dc.subject bacteria en
dc.title Inhibice růstu vybraných bakterií vlivem monokaprylinu cs
dc.title.alternative Inhibition of the grow microorganisms by monocaprylin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janiš, Rahula
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated The purpose of the present study was to test the antimicrobial activity of monoacylglyc-eride of caprylic acid (MAG C8:0) in vitro in cultures of microorganisms (Bacillus, Citrobacter, Enterococcus, Escherichia, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Serratia and Staphylococcus). The concentrations which were used were between 25 and 1500 mg.l-1. The absorbance readings were modeled through a reparameterized Gompertz equation. Antimicrobial activity was expressed as minimum inhibitory concentration (MIC) that prevented growth. Results indicate that monocaprylin is not effective to prevent of bacteria in low concentration. The highest concentration which was tested completely inhibited growth of eleven bacteria (all eight grampositive and three gramnegative). en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 11215
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2009_bp.pdf 2.428Mb PDF View/Open
navrátil_2009_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
navrátil_2009_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account