Komunikační strategie značky Fernet Stock

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie značky Fernet Stock

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Binková, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:58:46Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1075
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analyzovat značku Fernet Stock a její komunikační strategii a následně vyvodit doporučení pro další komunikaci. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy marketingové a komerční komunikace, jejich vzájemný vztah. Dále se zabývá reklamou jako samostatnou složkou komunikačního mixu, komunikačním procesem a kritérii pro určení cílové skupiny. V neposlední řadě pak zmiňuje legislativní omezení v oblasti reklamy. Stěžejní v praktické části je popis produktu Fernet Stock, seznámení s cílovou skupinou a analýza samotné komunikace značky. V projektové části jsou popsaná doporučení pro další komunikaci značky. cs
dc.format 114 cs
dc.format.extent 5096834 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject Fernet Stock cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject Stock Plzeň cs
dc.subject reklama cs
dc.subject Fernet Stock en
dc.subject communication en
dc.subject Stock Plzeň en
dc.subject advertisement en
dc.title Komunikační strategie značky Fernet Stock cs
dc.title.alternative Communication strategy of Fernet Stock en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to analyze the brand Fernet Stock and its communication strategy and, subsequently, derive recommendations for future communication. The theoretical part of the work explains the basic concepts in marketing and commercial communication and the relationships between one another. It also deals with advertisement as an individual component of the communication mix and addresses the communication process and criteria to determine the target group. Finally, the work comments on legal limitations in advertising. The core of the practical section consists of a description of the product Fernet Stock, introducing its target group and analyzing the actual brand communication. The project section specifies recommendations for future brand communication. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 416
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
binková_2006_dp.pdfBlocked 4.860Mb PDF View/Open
binková_2006_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
binková_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account