Problémy vlivu masmédií na osobnost dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problémy vlivu masmédií na osobnost dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fanta, Stanislav
dc.contributor.author Krčil, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:05:20Z
dc.date.available 2010-07-18T08:05:20Z
dc.date.issued 2009-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10775
dc.description.abstract Tato diplomová práce byla zaměřena na problematiku vlivu a možných účinků televize a masmédií především na dětské příjemce. Cílem práce je ověřit vliv masmédií včetně internetu na utváření osobnosti dítěte. Na začátku jsem fenomén televize a internetu zasadil do širšího vztahového rámce masové komunikace a masových médií s jejich obecnými charakteristikami. Rozebral jsem témata, která je nutno brát v diskuzi o potencionálních účincích televize a internetu v úvahu ? vlastní obsah, příjemce, televizní publikum. Další kapitoly jsem zaměřil přímo na účinky televize a internetu. Nejprve jsem vyložil teorii mediálních účinků obecně, nastínil vývoj názorů na tuto problematiku a současný pohled na ni. Uvedl jsem některé faktory potencionálně intervenující v procesu působení na dětského příjemce. V praktické části jsem použil k výzkumu dotazníkovou metodu. Respondenty byli žáci 8. tříd, základních škol v Praze. Celkem se jednalo o 106 žáků, z toho 47 chlapců a 59 dívek. Lze říci na závěr jeden velmi důležitý poznatek ?Vliv masmédií na osobnost dítěte? je škodlivý do té míry, do jaké připustíme my všichni ? rodiče, pedagogové i celá veřejnost cs
dc.format 68 s. (99 783 znaků), 15 cs
dc.format.extent 648663 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Masmédia cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject televize cs
dc.subject internet cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject vliv cs
dc.subject působení cs
dc.subject výchova cs
dc.subject mediální násilí cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject Mass-media en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject television en
dc.subject personality en
dc.subject influence en
dc.subject effect en
dc.subject upbringing en
dc.subject violence in media en
dc.subject education en
dc.title Problémy vlivu masmédií na osobnost dítěte cs
dc.title.alternative Problems of mass-media influence on child's personality en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated This graduation theses is focused on problems about the influence of mass ? media and its effect on the psyche of children. The aim is to verify these effects including the internet on development of child?s personality. At the beginning I have set this phenomena into much wider framework regarding the mass ? communication and media with its general character. Then I took apart these themes and took into consideration its effects in relation to ? its content, recipient, television audience. Therefore, next chapters deal directly with the effects of television and internet. First, I explained the theory of media effects in general and then mentioned the development of different opinions regarding this topic and finally speak about a current view. I also mentioned the factors which in my opinion intervene in this process and effect the child?s recipient. In practical part I used a method of questionnaire. Respondents were students of 8. grade on primary schools in Prague. Altogether, there were 106 students from which 47 were boys and 59 girls. In conclusion, there is one very important finding. : ? The influence of mass ? media on personality of a child.? Is only as harmful as we all ? parents, teachers and the whole general public allow. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015915
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krčil_2009_dp.pdf 633.4Kb PDF View/Open
krčil_2009_vp.doc 48.22Kb Microsoft Word View/Open
krčil_2009_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account