Vývoj a metodika práce terénního sociálního pracovníka ve vztahu k problematice drogových závislostí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj a metodika práce terénního sociálního pracovníka ve vztahu k problematice drogových závislostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Zvědělíková, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:17:48Z
dc.date.available 2010-07-18T08:17:48Z
dc.date.issued 2009-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10803
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na metodiku práce terénních pracovníků (streetworkerů) s uživateli drog ve městech Zlín a Brno. Teoretická část práce přináší ucelený přehled o vzniku, vývoji a současnosti terénní práce a zároveň zahrnuje všechny nepostradatelné prvky, jimiž se pracovníci terénních programů zabývají. Na teoretickou část navazuje praktická část, která obsahuje samotný kvalitativní výzkum provedený formou polostrukturovaného rozhovoru. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se shoduje nebo liší metodika práce streetworkerů ve Zlíně a v Brně a pokud se liší, tak v jakých aspektech a proč. cs
dc.format 64 s., 2 s. priloh cs
dc.format.extent 1443832 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject historie cs
dc.subject současnost cs
dc.subject terénní práce cs
dc.subject streetwork cs
dc.subject metodika práce cs
dc.subject služby cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject history en
dc.subject present en
dc.subject legwork en
dc.subject streetwork en
dc.subject metodology en
dc.subject service en
dc.subject qualitative research en
dc.title Vývoj a metodika práce terénního sociálního pracovníka ve vztahu k problematice drogových závislostí cs
dc.title.alternative The progress and methodics of the work of a social streetworker in a relationship with drug addiction problematics en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hozová, Leona
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes the metodology of streetworkers work with drug users in the cities Zlin and Brno. The theoretical part of this work presents the comprehensive overview of the history origin, the progress and the present of streetworking. It also includes all unnecessary items of work for streetworkers. With theoretical part is connected practical part that contains a qualitative research. The research is realized by a half-structured interview. The aim of the research was to find out how different is the work of streetworks in Zlin and Brno and in which aspects and why is different. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11532
dc.date.assigned 2009-02-13
utb.result.grade A
local.subject dějiny sociální práce cs
local.subject terénní sociální pracovníci cs
local.subject history of social work en
local.subject field social workers en


Files in this item

Files Size Format View
zvědělíková_2009_bp.pdf 1.376Mb PDF View/Open
zvědělíková_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
zvědělíková_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account