Rizika sekt a sektářství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rizika sekt a sektářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radvan, Eduard
dc.contributor.author Bártová, Sabina
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:33:53Z
dc.date.issued 2008-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10831
dc.description.abstract Sekty a nová náboženská hnutí jsou aktuální jev v naší společnosti. Tato problematika se dotýká nás všech a můžeme se s ní setkat v běžném životě. Diplomová práce se zabývá sektami a možným nebezpečím, riziky, které způsobují. Věnuje se jednotlivým znakům, projevům a kategorizaci sekt. Dále pojednává o legislativě týkající se dané problematiky a zmiňuje některé sekty působící v České republice. V závěru zmiňuje rizika sektářského působení a možnosti primární prevence. Jednou složkou primární prevence (informovaností) jsem se zabývala i v praktické části diplomové práce. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 544239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.11.2038
dc.subject sekta cs
dc.subject sektářství cs
dc.subject kult cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject nová náboženství hnutí cs
dc.subject alternativní náboženská hnutí cs
dc.subject psychická cs
dc.subject fyzická manipulace cs
dc.subject nebezpečí sekt cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject sect en
dc.subject cult en
dc.subject sectarianism en
dc.subject religion en
dc.subject new religious movements en
dc.subject alternative religious movements en
dc.subject mental manipulation en
dc.subject physical manipulation en
dc.subject sects danger en
dc.subject primary prevention en
dc.title Rizika sekt a sektářství cs
dc.title.alternative Risks of sect and sectarianism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2009-01-14
dc.date.vskp-available 2038-11-28
dc.description.abstract-translated Sects and new religious movements are topical phenomenons in our society. These questions touch all of us and we can come across with them in current life. My dissertation concerns sects and potential danger, risks, which they cause. It pays attention to signs, manifestation and categorization of sects. It discusses the lesislation concerning these questions and it makes reference to some sects acting in ČR. In the end it speaks about some risks of sectarian influence and about possibillities of primary prevention. My dissertation deals with one component of primary prevention in its practical part. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016243
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject sekty cs
local.subject nová náboženství cs
local.subject sects en
local.subject new religious movement en


Files in this item

Files Size Format View
bártová_2009_dp.pdfBlocked 531.4Kb PDF View/Open
bártová_2009_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
bártová_2009_op.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account