Syndrom vyhoření jako rizikový faktor při výkonu činnosti sociálních pracovníků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření jako rizikový faktor při výkonu činnosti sociálních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Špangerová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:36:20Z
dc.date.available 2010-07-18T08:36:20Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10836
dc.description.abstract Bakalářská práce nesoucí název "Syndrom vyhoření jako rizikový faktor při výkonu činnosti sociálních pracovníků" je tématicky zaměřena do oblasti sociální práce. Se syndromem vyhoření se můžeme setkat především u pracovníků v tzv. pomáhajících profesích, mezi které lze s jistotou zařadit profesi sociálního pracovníka. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje odborné informace o vymezení pojmu syndromu vyhoření, jeho historii, fáze a příznaky. Další kapitoly se pak zabývají příčinami vývoje, rizikovými faktory, které mohou zapříčinit vznik syndromu, a také možnými diagnostickými prostředky. Poslední kapitoly teoretické části jsou věnovány profesi sociálního pracovníka. Praktická část zahrnuje výzkum za použití dotazníků. Cílem této části je zjistit informovanost sociálních pracovníků o tomto problému, povědomí o závažnosti důsledků a možnosti vlastní prevence. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 3742429 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject supervize cs
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject social worker en
dc.subject prevention en
dc.subject risk factor en
dc.subject supervision en
dc.title Syndrom vyhoření jako rizikový faktor při výkonu činnosti sociálních pracovníků cs
dc.title.alternative Burn-out syndrome as a risk factor during the careers of the social workers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated The title of bachelor's thesis is "Burnout effect as a risk factor during the career of social workers'q, this thesis is concern to social work. Burnout syndrome mainly concerns people, who work in assistant professions, which is also career of social worker. This thesis is divided into the theoretical and the practical part. Theoretical section includes expert knowledge about determination of burnout concepcion, history, stages and symptoms of these problems. Next it is reasons rise of burnout, risk factor, which can cause syndrome chances of diagnostics. The last chapters of theoretical part are about career of social worker. Practical section includes research done by using questionnaires. The aim of this section is to find out knowing of social workers about this problem, awareness about effectuality after effect and chance of own prevention. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12249
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
špangerová_2009_bp.pdf 3.569Mb PDF View/Open
špangerová_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
špangerová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account