Dítě jako zodpovědný uživatel svých práv

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dítě jako zodpovědný uživatel svých práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín
dc.contributor.author Dlouhá, Janette
dc.date.accessioned 2010-07-18T08:37:00Z
dc.date.available 2010-07-18T08:37:00Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10837
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá lidskými právy dítěte a žáka. Práce sestává ze dvou doplňujících se částí. Teoretická se věnuje historickému vývoji dětských práv a postavení dítěte v současné společnosti. Pozornost je zaměřena na systém ochrany ohrožených dětí v České republice, na význam rodiny, školy, státních i nestátních institucí. V praktické části jsou ověřovány kompetence žáků v předmětné oblasti ve zlínských školách před ukončením povinné školní docházky. Výzkum zjišťuje, nakolik jsou děti seznamovány nejen se svými právy, ale i povinnostmi, analyzuje, odkud tyto poznatky získávají a rozebírá, zda je dovedou aplikovat v praxi. Cílem práce je ověřit a srovnat aktuální povědomí o dětských právech u žáků základních škol a víceletých gymnázií. cs
dc.format 75 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4355357 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject dětská práva cs
dc.subject ohrožené děti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Úmluva cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject právo cs
dc.subject právní vědomí cs
dc.subject škola cs
dc.subject školní řád cs
dc.subject zodpovědnost cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject children en
dc.subject children's rights en
dc.subject endangered children en
dc.subject upbringing en
dc.subject Convention en
dc.subject competence en
dc.subject law en
dc.subject legal conscience en
dc.subject school en
dc.subject school rules en
dc.subject responsibility en
dc.subject protection en
dc.title Dítě jako zodpovědný uživatel svých práv cs
dc.title.alternative A Child As a Responsible Possessor of Rights en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with human rights of children and pupils. It consists of two complementary parts. The theoretical part is devoted to the historical development of children's rights and the status of children in the current society. It is focused on the system of endangered children protection in the Czech Republic, it researches into the significance of families, schools, state and non-state institutions. In the practical part Zlín schoolchildren's competences in this field of study are tested just before they have finished compulsory education. The research investigates to what extent children are informed not only about their rights, but also obligations, it analyses where their knowledge is obtained from and tries to find out whether the children are capable of applying it in reality. The aim of the thesis is to verify and compare the topical notion and awareness of children's rights among pupils from basic schools and six/eight-year gymnasiums. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12361
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
local.subject úmluva o právech dítěte cs
local.subject informovanost cs
local.subject děti cs
local.subject Convention on the Rights of the Child en
local.subject awareness en
local.subject children en


Files in this item

Files Size Format View
dlouhá_2009_bp.pdf 4.153Mb PDF View/Open
dlouhá_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
dlouhá_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account