Společenské soužití s národnostními menšinami na základě poznání kulturních tradic a zvyků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společenské soužití s národnostními menšinami na základě poznání kulturních tradic a zvyků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Sommer, Jaromír cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T16:05:50Z
dc.date.available 2010-07-13T16:05:50Z
dc.date.issued 2005-11-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1087
dc.description.abstract Společenské soužití s národnostními menšinami na základě poznání kulturních tradic a zvyků. Bakalářská práce popisuje nejen historický vývoj, kulturní tradice a zvyklosti, ale rovněž se zabývá mentalitou, chováním a jednáním příslušníků vybraných národnostních menšin. V neposlední řadě hodnotí současný vývoj a stav národnostních menšin v blanenském regionu. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 336746 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Národnostní menšina cs
dc.subject mezinárodní ochrana národnostních menšin cs
dc.subject historie národnostních menšin cs
dc.subject zvyky cs
dc.subject kulturní tradice cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject National minorities en
dc.subject international protection of national minorities en
dc.subject the history of national minorities en
dc.subject customs en
dc.subject cultural traditions en
dc.subject discrimination en
dc.title Společenské soužití s národnostními menšinami na základě poznání kulturních tradic a zvyků cs
dc.title.alternative Living together with ethic minories on the basis of learning their cultural traditions and customs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2006-02-01 cs
dc.description.abstract-translated Social co-existence with national minorities on the basis of understanding of cultural traditions and customs. This dissertation describes not only thein historical progress, cultural traditions and cystome but is also concerned with the personality, behaviour and manners of members of certain national minorities within the Czech Republic. Secondly, it analyses international documents that provide protection of national minorities themselves. Finally, it assesses the actual progress and the state of the national minorities in the Blansko region. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2409
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sommer_2006_bp.pdf 328.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account