Mentální retardace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mentální retardace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gavendová, Jana cs
dc.contributor.author Miková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:10:22Z
dc.date.available 2010-07-18T09:10:22Z
dc.date.issued 2009-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10894
dc.description.abstract Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejprve zabývám definicí a rozdělením mentální retardace, přecházím přes příčiny vzniku, klasifikaci až po jednotlivá období v životě každého postiženého jedince. Zde se zaměřuji na všechna období od novorozeneckého, kojeneckého, batolecího věku přes období školní docházky až po období dospělosti. Další věcí, kterou jsem se zabývala v teoretické části, byly psychické zvláštnosti postiženého jedince. První část mé bakalářské práce jsem zakončila reakcí rodičů a dětí na postiženého jedince v rodině. V praktické části se zabývám životním příběhem mé rodiny, ve které vyrůstají dva chlapci s mentálním postižením, moji bratři. Zpracovala jsem praktickou část formou případové studie. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 1557966 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject společnost cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject society en
dc.subject adaption en
dc.subject socialization en
dc.subject en
dc.title Mentální retardace cs
dc.title.alternative Mental retardation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The work is divided into the Theoretical and the Practical parts. At first there are the definition and the division of mental retardation, causes of origin, the classification of each periods of every disabled individual in the theoretical part. It is aim for the all periods of the life - from the infantile, the infant, the nursling ages through the school attendance until the a period of the adult age. The Theoretical part considers with another article that is the mental specialities of the disabled individuals. The first part of my work I finished with the reactions of parents and children on the disabled individual in the family. In the Practical part I considered with the story of the life of my family in which two boys with mental disabilities grow up, my two brothers. I worked up the Practical part by the form of the case reports. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11519
dc.date.assigned 2009-02-13 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
miková_2009_bp.pdf 1.485Mb PDF View/Open
miková_2009_vp.bmp 24.89Mb BMP image Thumbnail
miková_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account