Asociální chování pubescentů a adolescentů a možnost přenosu tohoto chování z rodičů a sourozenců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Asociální chování pubescentů a adolescentů a možnost přenosu tohoto chování z rodičů a sourozenců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Prokopová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:21:46Z
dc.date.available 2010-07-18T09:21:46Z
dc.date.issued 2009-04-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10913
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je především zjištění příčin asociálního chování pubescentů a adolescentů a možnost přenosu tohoto chování z rodičů a sourozenců. Toto téma bylo zpracováno z pohledu kurátora pro mládež. V teoretické části jsou shromážděny poznatky o vzniku asociálního chování, jeho nejčastějších příčinách a také o možnosti prevence tohoto chování. Analytická část zkoumá vliv rodinného prostředí na vznik asociálního chování pubescentů a adolescentů. Do průzkumu byli zapojeni klienti kurátora pro mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Hodoníně. Na základě vyhodnocení všech použitých metod ? analýzy dokumentu, interview, dotazníku bylo zjišťováno, jak toto rodinné prostředí vznik asociálního chování ovlivňuje. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 596945 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject asociální chování cs
dc.subject antisociální chování cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject pubescence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject adolescence en
dc.subject asocial behaviour en
dc.subject antisocial behaviour en
dc.subject delinquency en
dc.subject pubescent en
dc.subject prevention en
dc.title Asociální chování pubescentů a adolescentů a možnost přenosu tohoto chování z rodičů a sourozenců cs
dc.title.alternative Asocial behavior in pubescents and adolescents and an effort to establish whether this behaviour could be passed on from paretns and other members of a family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novotný, Jan Sebastian cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The subject of my final work in Bachelor of Social Studies is especially to find out the reasons for the cause of asocial behavior in pubescents and adolescents and an effort to establish whether this behaviour could be passed on from paretns and other members of a family. This work is written from the perspective of curator for Youth. The theoretical part gathers together knowledge about where antisocial behaviour originates, about its most common causes and also how to prevent this behaviour. Practical part describes the effect of family environment on creation of asocial behaviour of pubescents and adolescents. The survey involved clients of the curator from Social and Legal protection Department in Hodonin municipality. The methods included document analysis, interview and questionnaires. They were evaluated and used as a base for findings about how family environment affects asocial behaviour. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016138
dc.date.assigned 2008-04-30 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
prokopová_2009_bp.pdf 582.9Kb PDF View/Open
prokopová_2009_vp.jpg 559.7Kb JPEG image View/Open
prokopová_2009_op.doc 97.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account