Výchovné prostředí jako jeden z faktorů kriminality mládeže.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovné prostředí jako jeden z faktorů kriminality mládeže.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hák, Tomáš
dc.contributor.author Chasák, Bedřich
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:28:53Z
dc.date.available 2010-07-18T09:28:53Z
dc.date.issued 2009-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10929
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou vlivu prostředí na dítě. Konkrétně tím, jakým způsobem mohou nejvýznamnější socializační činitelé ovlivňovat nástup a vývoj sociálně patologických jevů jedince. Podstatná část récie je věnována kriminalitě mládeže obecně, jejímu vývoji a v neposlední řadě i prevenci a specifickým možnostem, jak delikventnímu chování mládeže čelit a jak mu předcházet. cs
dc.format 87 cs
dc.format.extent 530833 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Socializace. Prostředí. Rodina. Škola. Kriminalita. Mladistvý. Prevence cs
dc.subject Socialization. Social environment. Family. School. Criminality. Adolescent. Prevention en
dc.title Výchovné prostředí jako jeden z faktorů kriminality mládeže. cs
dc.title.alternative Educational environment as one of the factors of the juvenile delinquency. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Knotová, Dana
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated The diploma thesis tackles the issue of the influence of the social environment on children. In particular, the key question is how the most critical socializing factors can affect the start and development of socially pathological phenomena and manifestations of the individual. The bulk of the thesis deals with the general aspects of the crime behavior of the youth, with its development and, last but not least, with its prevention. There the specific preventive measures to confront and mainly to anticipate and prevent it are of the interest. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015825
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade D
local.subject sociální prostředí cs
local.subject rodinné prostředí cs
local.subject kriminalita mládeže cs
local.subject social environment en
local.subject social environment en
local.subject family environment en
local.subject juvenile delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
chasák_2009_dp.pdf 518.3Kb PDF View/Open
chasák_2009_vp.doc 72.22Kb Microsoft Word View/Open
chasák_2009_op.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account