Záškoláctví studentů středních škol ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Záškoláctví studentů středních škol ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zajitzová, Eliška
dc.contributor.author Dudová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:32:37Z
dc.date.available 2010-07-18T09:32:37Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10939
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice záškoláctví studentů středních škol ve Zlínském kraji. Teoretická část se zabývá problematikou záškoláctví, činitelů, kteří mohou ovlivnit vznik záškoláctví nebo také preventivními opatřeními. Hlavním cílem praktické části je zmapovat příčiny záškoláctví u studentů středních škol ve Zlínském kraji. Z hlavního cíle vychází cíle dílčí, a to zmapování četnosti záškoláctví studentů středních škol, zjištění postojů rodičů k záškoláctví, odhalení příčin záškoláctví, zjištění způsobu trávení volného času za školou a zmapování páchání protiprávního jednání studentů středních škol proti zákonu. cs
dc.format 84 s., 6 s. příloh. cs
dc.format.extent 2167110 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject škola cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject prevence cs
dc.subject truant en
dc.subject adolescence en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject school en
dc.subject spare time en
dc.subject behavioral disorder en
dc.subject prevention en
dc.title Záškoláctví studentů středních škol ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Truant of the high school students in the Zlin district en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bůžek, Antonín
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor work covers the area of paying truant of the high school students in the Zlin dis-trict. Theoretical part deals with paying truant, aspects that might cause paying truant or also preventive precautions. Main goal of the practical part is to monitor the causes of the high school students in the Zlin district. The main goal is further derived into the partial goals, which are mapping the frequency of paying truant, indentifying what the activities in the truant time are and mapping the unlawful proceedings of the high school students. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11480
dc.date.assigned 2009-02-13
utb.result.grade B
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject secondary school students en


Files in this item

Files Size Format View
dudová_2009_bp.pdf 2.066Mb PDF View/Open
dudová_2009_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
dudová_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account