Environmentální výchova ve školní družině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Environmentální výchova ve školní družině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Havrlantová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T09:49:01Z
dc.date.available 2010-07-18T09:49:01Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10959
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na environmentální výchovu ve školní družině. V teoretické části se nejprve zabývám environmentální výchovou jako takovou. Podrobněji se zaměřuji na environmentální výchovu realizovanou v rámci základní školy a také charakterizuji školní družinu jako zařízení zajišťující výchovu mimo vyučování. Dále popisuji projekt Svět kolem nás, který se zabývá vybranými tématy environmentální výchovy. Praktická část je věnována výzkumu vlivu projektu Svět kolem nás na vědomosti žáků z oblasti environmentální výchovy, na povědomí o správném a nesprávném chování vůči životnímu prostředí a na povědomí o činnostech člověka ovlivňujících životní prostředí. cs
dc.format 81 s., 21 s. příloh cs
dc.format.extent 3351634 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject ekologická výchova cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject projekt cs
dc.subject environmental education en
dc.subject ecological education en
dc.subject primary school en
dc.subject school club en
dc.subject project en
dc.title Environmentální výchova ve školní družině cs
dc.title.alternative Environmental education in a school club en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on environmental education in a school club. In the theoretical part of the first I deal with environmental education as such. In more detail is focused on environmental education implemented in primary schools and also characterized the school club as a retinue of equipment to ensure education out of school hours. Next I describe the project World around us, where I deal with selected topics environmental education. The practical part is devoted to research the impact of the project World around us in the knowledge of pupils in the field of environmental education, awareness of right and wrong behavior to the environment and the awareness of human activities affecting the environment. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11396
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
havrlantová_2009_dp.pdf 3.196Mb PDF View/Open
havrlantová_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
havrlantová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account