Sociálně - výchovné působení v sociálních službách a lidská práva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně - výchovné působení v sociálních službách a lidská práva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuchyňková, Iva
dc.contributor.author Pavlíčková, Svatava
dc.date.accessioned 2010-07-18T10:28:00Z
dc.date.available 2010-07-18T10:28:00Z
dc.date.issued 2009-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/11032
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá lidskými právy. V teoretické části práce se zabývám historii sociálních péče. V praktické části popisuji změny, které nastaly po roce 1989, především současnou reformu sociálních služeb. Osvětluji metody, kterými se sociálně- výchovná práce uplatňuje a standardy kvality sociálních služeb, kterými se řídí. Pozitivní a negativní stránky uplatněné sociální péče osvětluji a vyvozuji závěr. Závěr této práce obsahuje projev uznání těm, kteří liská práva ve své práci respektují a podílí se na vytvoření systému, který bude životaschopný jak pro uživatele, tak pro zřizovatele sociální péče. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 652290 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidská práva cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject reforma sociálních služeb cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject human rights en
dc.subject social work en
dc.subject reform of social work en
dc.subject standards quality social work en
dc.subject en
dc.title Sociálně - výchovné působení v sociálních službách a lidská práva cs
dc.title.alternative Social-education activity in social work and human rights en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated My bachelor's diploma focuses on human rights. In theoretic part of text I am ficusing on history of social work. In practical I write about changes, which becomes after 1989 year, foremost about contemporary reform of social work I describe proceedings of social work and its standards quality social work. I explain pozitive and negative experiences with quality of social work and deduce conclusion. Final of my diploma involve respect for this workers, who respect human rights. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016118
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B
local.subject sociální péče cs
local.subject dějiny cs
local.subject social care en
local.subject history en


Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2009_bp.pdf 637.0Kb PDF View/Open
pavlíčková_2009_vp.doc 77.22Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2009_op.doc 86.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account